آمار تفکیکی واکسن های مصرفی اعلام شد/سهم ۲۷ میلیونی سینوفارم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار واکسن‌های مصرفی بر اساس نوع خارجی و ایرانی اعلام کرد.

اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۵۵۹۹
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۷۷۱۳
سینوفارم نوبت اول: ۱۸۰۷۱۶۰۲
سینوفارم نوبت دوم: ۹۵۵۶۱۳۷
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۳۸۷۹۱۲۳
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۴۰۹۰۰
برکت نوبت اول: ۲۶۲۸۰۷۱
برکت نوبت دوم: ۱۲۵۳۷۹۹

مجموع نوبت اول: ۲۵۰۹۳۷۸۴
مجموع نوبت دوم: ۱۲۷۷۲۷۶۷

بر اساس آمار وزارت بهداشت، کل واکسن‌های تزریق شده تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۳۷ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۵۱ دوز بوده است.

error: Content is protected !!