اختراع کپسول مخصوص محافظت از نوزادان در مقابل کرونا (فیلم)

یک پدر اهل شانگهای چین این دستگاه را طراحی کرده که تا بتواند با فرزندش به گردش برود. هوای داخل کپسول تصفیه شده و دستگاه مجهز به نمایشگر وضعیت هوای داخل کپسول است.

0
error: Content is protected !!