بررسی دمای بدن همه وزیران قبل از نشست اوپک (فیلم)

امروز صبح در وین، همه هیئت ها، قبل از ورود به محل کنفرانس اوپک، از وزیر گرفته تا سایر اعضای تیم های مذاکره کننده توسط تیم پزشکی صلیب سرخ اتریش تست پزشکی شدند. از وزیر انرژی عربستان گرفته تا وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران. فیلم را محل برگزاری اجلاس اوپک ببینید. فیلم از توئیتر رضا زندی/ روزنامه نگار حوزه انرژی

error: Content is protected !!