بزرگ ترین مردم کیست؟

از شیخ عبدالرحمن اسکافی پرسیدند: بزرگ ترین مردم کیست؟

گفت: بزرگ ترین اشخاص داناترین آن هاست، زیرا همه مردم حتی پادشاهان را به علم و دانش او احتیاج است، ولی او به جز خدا به هیچ کس محتاج نیست.

کشف الاسرار

0

دیدگاه‌تان را بنویسید:

*

code

error: Content is protected !!