دکتر فاطمه عصری

 

نام : دکتر فاطمه عصری

تلفن :۲۲۲۰۶۴۷۵

متخصص زنان و زایمان نازایی

آدرس مطب : خ شریعتی ـ پل رومی ـ جنب باشگاه پارس ـ مجتمع پل رومی ـ نبش سینا ـ س ش ۱۷۲۵ ـ واحد ۱۱ – ط همکف

 

error: Content is protected !!