دکتر نادر ستایش فر

نام :دکتر نادر ستایش فر

تلفن :۰۶۱۱-۲۲۲۰۴۲۵

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب : اهواز خیابان نادری (سلمان فارسی) بین نظامی و فردوسی مجتمع پزشکی ابوالفضل العباس طبقه دوم

error: Content is protected !!