دکتر طاهره مشتاق

لطفا از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید

نام : دکتر طاهره مشتاق

تلفن : ۰۴۱۴۲۲۲۸۲۹۵

پزشک عمومی

آدرس : مرند- خیابان تختی- درمانگاه شبانه روزی مهرگان – کلنیک پوست ،مو و زیبایی

error: Content is protected !!