دکتر فخرالسادات انارکی

دکتر فخرالسادات انارکی

تلفن : ۰۹۳۵۲۱۹۹۸۸۰

فلوشیپ جراحی کولون و رکتوم

خیابان ولنجک – جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان آیت الله طالقانی

0
error: Content is protected !!