دکتر مهدی جمشیدی

نام : دکتر مهدی جمشیدی

تلفن : ۵۶۵۱۰۰۲۸ ۰۲۱

تخصص : فیزیوتراپیست

آدرس : تهران – کهریزک روبری پزشک قانونی – جنب بانک صادرات – درمانگاه بهروز

 

 

 

 

 

 

 

0
error: Content is protected !!