مراجعه روزانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به حوزه بهداشت

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: روزانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به حوزه بهداشت مراجعه کرده و اطلاعات آنها در سامانه سیب ثبت می شود و خدمات مورد نیاز را بر مبنای این سامانه دریافت می کنند. همه این افراد یکی از خدماتی که شامل آموزش است را نیز می گیرند.

به گزارش ایرنا، محمد شریعتی روز دوشنبه درباره ثبت خدمات ارائه شده بهداشتی در سامانه سیب افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه سیب تاکنون بیش از ۳۶۹ میلیون نفر روز مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز را دریافت کرده اند. سامانه یکپارچه سلامت (سیب) مبتنی بر برنامه های سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و خدمات حوزه بهداشت و مراقبت های بهداشتی به طور کامل در این سامانه ثبت می شود.

وی بیان کرد: سامانه سیب نقش CDSS یا تصمیم یارکلینیکی را دارد. به عنوان نمونه اطلاعات نوزادان در سامانه سیب ثبت می شود و سیستم به طور هوشمند به مراقب سلامت یا بهورز می گوید که وضعیت این نوزاد از نظر قد، وزن، تغذیه، بیماری و سلامت چگونه است و باید چه اقداماتی از جمله آموزش تغذیه با شیر مادر برای او انجام شود.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به شعار دومین روز از هفته سلامت یعنی «آموزش، رکن سلامت» ادامه داد: هیچ برنامه سلامتی در کشور نداریم که آموزش جزیی از آن نباشد. آموزش های چهره به چهره توسط نیروهای حوزه بهداشت شامل بهورز، مراقب سلامت و ماما به مردم ارائه می شود و می توانیم بگوییم کل افرادی که هر روز به حوزه بهداشت مراجعه می کنند از آموزش بهره مند می شوند.

شریعتی افزود: وقتی افراد تحت پوشش یک مرکز بهداشتی از نظر سلامت روان غربالگری می شوند، با توجه به اینکه غربال آنها مثبت یا منفی باشد، خدمات متفاوتی را دریافت می کنند و گروهی که غربال منفی می شوند، برای حضور در کلاس های آموزشی انتخاب می شوند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اظهار داشت: برای اینکه از صحت داده های سامانه سیب و ارزیابی و پایش عملکرد کارکنان، مراکز و دانشگاه های علوم پزشکی مطمئن شویم، یک پیامک به افراد خدمت گیرنده ارسال می کنیم که آیا این خدمت را دریافت کرده اند یا خیر و آیا از آن رضایت دارند یا خیر.

0
error: Content is protected !!