مشاهده موارد مشکوک به « قارچ سیاه» در جنوب تهران

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نسبت به روزهای قبل که در پیک اصلی بودیم، میزان مراجعین سرپایی کرونا مقداری کاهش یافته است، اما همچنان بیماران بدحال که در شرایط بد هستند، مراجعه می‌کنند و بخش‌های ویژه بیمارستان پر است و بیماران برای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مجبورند، منتظر بمانند، تا تخت خالی شود.

معاون اجرایی بیمارستان فیروزآبادی ری ضمن توصیه به مردم در خصوص رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: از مردم می‌خواهم، در اولین فرصت که فراخوان شده اند، واکسن بزنند.

وی گفت: تعداد زیادی از مراجعین ما افرادی بودند، که دُز اول را زدند، اما هنوز تاریخ افزایش ایمنی که حدود دو هفته پس از تزریق واکسن است، سپری نشده بود، این افراد رعایت نکردند و متأسفانه مبتلا به کرونا شدند.

محمدی اضافه کرد: بیمارستان فیروزآبادی مرجع بیماران کرونایی بدحال در جنوب تهران است، به همین دلیل میزان مراجعات و بستری‌ها زیاد است، اما آمار مرگ و میر کاهش یافته است.

وی در خصوص قارچ سیاه و سویه «لامبدا» گفت: مواردی مشکوک از قارچ سیاه در ری دیده شده و برای اخذ تاییدیه نمونه برداری شده است، اما یک موردی که بود، با درمان‌های معمولی پاسخ داده است.

معاون اجرایی بیمارستان فیروزآبادی ری افزود: گروه‌های جهادی مختلف از بسیج، سپاه، هیأت‌های مذهبی و… در بیمارستان فیروزآبادی مستقر شده و موکب برپا کرده اند و به همراهان بیماران کمک می‌کنند و برخی که آموزش دیده اند، به خود بیماران کمک می‌کنند و تعدادی نیز در بحث‌های عمومی بیمارستان حاضر شده و به ما کمک می‌کنند.

error: Content is protected !!