چگونگی فعالیت دستگاه‌های اجرایی سمنان با وضعیت کرونایی جدید اعلام شد

به گزارش ایرنا، فاطمه منصوری روز چهارشنبه به رسانه‌ها ابراز داشت: دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان های سمنان ، شاهرود و دامغان و گرمسار با وضعیت قرمز ، حضور تا ۵۰ درصد کارکنان دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه ضروری بوده و حضور کارکنان سایر دستگاه های اجرایی این شهرستانها نیز تا یک سوم کل کارکنان تعیین می‌شود.

وی افزود: یک سوم کارکنان دستگاه های ضروری و خدمات رسان مستقر در شهرستانهای با وضعیت نارنجی در وضعیت دورکاری هستند و در سایر دستگاه‌های با ضرورت کمتر این شهرستان‌ها نیز ۵۰ درصد از کارکنان در وضعیت دورکاری فعالیت دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ادامه داد: در شهرستان آرادان به عنوان تنها شهرستان زرد استان نیز یک سوم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی با ضرورت کمتر در وضعیت دورکاری و تمامی کارکنان دستگاه‌های ضروری و خدمات رسان‌ این شهرستان نیز به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند.

منصوری گفت: تا اطلاع ثانوی کلیه ماموریت‌های اداری غیر ضروری کارکنان لغو و تشکیل جلسات با رعایت الزامات فضای سربسته در شهرستان‌های با وضعیت های قرمز ، نارنجی و زرد به ترتیب با حداکثر ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ نفر مجاز است. 

به گزارش ایرنا، وضعیت کرونایی چهار شهرستان از هشت شهرستان استان سمنان شامل سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار، امروز چهارشنبه بنا بر اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سمنان و شاهرود، به قرمز تغییر کرد.

0
error: Content is protected !!