دکتر شیرین شهسواری

نام :دکتر شیرین شهسواری تلفن :۲۲۰۷۲۸۸۶ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – ۲۰ متری آسمان – نبش سوم شرقی – مجتمع پزشکی شفا

دکتر قدرت اله پورجولا

نام :دکتر قدرت اله پورجولا تلفن :۲۲۳۷۷۱۸۲ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – ساختمان نگین سرو – پ. ۹۸ – ط. اول – واحد ۸

دکتر حمید محقق

نام :دکتر حمید محقق تلفن :۲۲۳۵۰۰۷۰ متخصص اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – م. سرو – پ. ۷ – ط. دوم

دکتر علی رضا گماسایی

نام :دکتر علی رضا گماسایی تلفن :۲۲۳۶۷۵۴۹ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – م. سرو – ضلع جنوب غربی – برج سرو ناز – طبقه همکف – واحد ۳

دکتر فاطمه جوادیان

نام :دکتر فاطمه جوادیان تلفن :۲۲۰۶۶۰۴۳ متخصص چشم آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – م. سرو – ساختمان سینا – ط. چهارم – واحد ۹

دکتر محمد حاتمی

نام :دکتر محمد حاتمی تلفن :۲۲۳۵۳۵۴۴ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – م. سرو – ساختمان سینا – ط. اول – واحد ۳

دکتر امید صادقی

نام :دکتر امید صادقی تلفن :۲۲۰۶۳۶۴۴ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – پ. ۶۰

دکتر شمس الملوک رئیسی

نام :دکتر شمس الملوک رئیسی تلفن :۲۲۳۷۷۹۵۴ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خ. پنجم – ساختمان پارسیان – ط. دوم – واحد ۱۱

دکتر غلام علی صباغ

نام :دکتر غلام علی صباغ تلفن :۲۲۳۶۱۲۰۰ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خ. پنجم – ساختمان پارسیان – ط. دوم – واحد ۱۱

دکتر حمیرا مستفید

نام :دکتر حمیرا مستفید تلفن :۲۲۰۷۱۸۲۴ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – نبش خیابان بخشایش – ساختمان پزشکان – طبقه همکف – واحد ۲

دکتر محمود حیدری

نام :دکتر محمود حیدری تلفن :۲۲۳۶۱۳۰۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خ. پنجم – ساختمان پارسیان – واحد ۱۸

دکتر بهروز فراهانی

نام :دکتر بهروز فراهانی تلفن :۸۸۶۹۷۶۳۹ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بلوار پاک نژاد – نبش بهاران ۱ – پ. ۵۸ – ط. دوم

دکتر نجف فاضلی

نام :دکتر نجف فاضلی تلفن :۲۲۰۹۲۵۸۰ متخصص قلب و عروق آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – خ. بخشایش – ساختمان پزشکان سرو – ط. دوم – واحد ۴

دکتر فرامرز توکلی

نام :دکتر فرامرز توکلی تلفن :۸۸۶۸۰۶۴۷ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه مسجد قدس – پ. ۴۷ – ط. دوم

دکتر مهشید لوا

نام :دکتر مهشید لوا تلفن :۸۸۶۸۵۹۶۹ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. ۳۷ – پ. ۶۳ – ط. چهارم – واحد ۷

دکتر مزدک عالی خانی

نام :دکتر مزدک عالی خانی تلفن :۸۸۶۸۶۱۱۳ متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه قدس – مجتمع پزشکی قدس – ط. ششم

دکتر نسرین راستا

نام :دکتر نسرین راستا تلفن :۸۸۶۸۳۳۰۰ متخصص گوش و حلق و بینی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه قدس – مجتمع پزشکی قدس – ط. پنجم – واحد ۱۶

دکتر میرفرخ نقیبی

نام :دکتر میرفرخ نقیبی تلفن :۸۸۶۸۷۸۳۱ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه قدس – مجتمع پزشکی قدس – ط. پنجم – واحد ۲۰

دکتر مرضیه عصاره

نام :دکتر مرضیه عصاره تلفن :۸۸۶۸۶۱۵۴ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه قدس – مجتمع پزشکی قدس – ط. سوم – واحد ۱۵

دکتر محمدحسن شکری

نام :دکتر محمدحسن شکری تلفن :۲۲۳۵۲۶۲۳ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه مسجد قدس – مجتع پزشکی قدس – ط. اول – واحد ۴

دکتر فرزام برارپور

نام :دکتر فرزام برارپور تلفن :۸۸۶۸۵۶۴۶ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – چهارراه مسجد قدس – مجتمع پزشکی قدس – ط. اول – واحد ۴

دکتر نرگس تاج دینی

نام :دکتر نرگس تاج دینی تلفن :۲۲۱۱۹۱۲۷ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نبش خیابان ۱۶ – پ. ۶۵ – ط. سوم – واحد ۱۴

دکتر محسن حجتی

نام :دکتر محسن حجتی تلفن :۲۲۳۶۸۲۴۶ متخصص جراحی عمومی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نرسیده به میدان کاج – نبش خیابان ۱۶ – ساختمان کاج – پ. ۶۵

دکتر محمدعلی بابادوست

نام :دکتر محمدعلی بابادوست تلفن :۲۲۳۶۷۶۱۶ متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نبش خیابان شانزدهم – ط. دوم – واحد ۹

دکتر هادی بیک پور

نام :دکتر هادی بیک پور تلفن :۲۲۳۶۵۸۱۸ آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نبش خیابان ۱۶ – پ. ۶۵ – ط. سوم – واحد ۱۳

دکتر پریسا صاحب نظر

نام :دکتر پریسا صاحب نظر تلفن :۲۲۰۷۸۶۴۶ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – پایین تر از میدان کاج – بین خیابان شانزدهم و هجدهم – پ. ۴۹ – ط. سوم – واحد ۸

دکتر هوشنگ مهدی پور

نام :دکتر هوشنگ مهدی پور تلفن :۲۲۰۷۸۶۴۶ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – پایین تر از میدان کاج – بین خیابان شانزدهم و هجدهم – پ. ۴۹

دکتر محمد نیک زاد

نام :دکتر محمد نیک زاد تلفن :۲۲۰۸۱۹۰۲ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نبش خیابان ۱۸ – پ. ۴۹ – ط. دوم

دکتر امین قنبری

نام :دکتر امین قنبری تلفن :۸۸۶۸۲۱۲۶ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از بلوار دریا – نبش کوچه ۳۴ غربی – پ. ۱ – ط. دوم – واحد ۲

دکتر تقی عظیمی

نام :دکتر تقی عظیمی تلفن :۸۸۶۸۲۲۲۵ متخصص جراحی عمومی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. ۳۸ – پ. ۴۴ – ط. دوم

دکتر پیروز آراسته

نام :دکتر پیروز آراسته تلفن :۸۸۶۸۲۷۳۴ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. ۳۸ – پ. ۴۴ – ط. دوم

دکتر هادی نقیبی

نام :دکتر هادی نقیبی تلفن :۸۸۶۸۲۲۲۵~۶ متخصص داخلی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. ۳۸ – پ. ۴۴

دکتر شعله حافظ

نام :دکتر شعله حافظ تلفن :۸۸۶۸۰۷۵۴ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی جنوبی – نبش خیابان ۳۴ مرکزی – پ. ۴ – ط. دوم – واحد ۵

دکتر اردشیر غلامی

نام :دکتر اردشیر غلامی تلفن :۸۸۶۸۲۸۷۳ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی جنوبی – نبش خیابان ۳۴ – پ. ۳ – ط. چهارم – واحد ۱۶

دکتر کتایون خوشابی

نام :دکتر کتایون خوشابی تلفن :۸۸۶۸۲۱۰۰ روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. ۳۰ – پ. ۸۶ – واحد ۳

دکتر عبدالحمید طالبیان

نام :دکتر عبدالحمید طالبیان تلفن :۲۲۸۷۴۰۲۰ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. دوم – واحد ۱۰

دکتر سودابه پژوهی

نام :دکتر سودابه پژوهی تلفن :۲۲۳۵۹۷۱۹ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی شمالی – بین خیابان ۱۴ و ۱۶ شرقی – ساختمان سایه – ط. چهارم – واحد ۲۱

دکتر عیسی خاتمی

نام :دکتر عیسی خاتمی تلفن :۸۸۲۰۸۰۳۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. سوم – واحد ۱۵

دکتر علی رضا مومنی

نام :دکتر علی رضا مومنی تلفن :۸۸۸۷۹۹۵۳ متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. خدامی – پ. ۳ – واحد ۳۰۳

دکتر مهرداد رضایی

نام :دکتر مهرداد رضایی تلفن :۸۸۶۵۸۷۶۰~۲ متخصص جراحی عمومی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. شریفی – پ. ۵۲ – واحد ۲

دکتر الهام معینی

نام :دکتر الهام معینی تلفن :۸۸۷۸۱۲۲۱ متخصص جراحی عمومی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. شریفی – پ. ۵۴ – واحد ۳

دکتر لیلا عطایی

نام :دکتر لیلا عطایی تلفن :۸۸۸۷۷۳۳۴ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – ک. صیرفی – بازار ونک – ط. سوم – واحد ۳۰۴

دکتر مژگان زادصدلح

نام :دکتر مژگان زادصدلح تلفن :۸۸۷۷۳۲۵۳~۴ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – ک. صیرفی – ساختمان سامسونگ – ط. اول – واحد ۱۰۵

دکتر فرهاد ناطقی فرد

نام :دکتر فرهاد ناطقی فرد تلفن :۸۸۷۷۳۲۵۳~۴ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – ساختمان سامسونگ – ط. فوقانی بانک تجارت – واحد ۱۰۵

دکتر اردشیر اکبری

نام :دکتر اردشیر اکبری تلفن :۸۸۸۷۹۹۵۲ متخصص جراحی عمومی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. خدامی – پ. ۳ – واحد ۳۰۳

دکتر پیمان فرج الهی

نام :دکتر پیمان فرج الهی تلفن :۸۸۸۷۷۳۳۴~۵ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – نبش بن بست صیرفی – مجتمع اداری بازار ونک – واحد ۳۰۴

دکتر ارسیا تقوا

نام :دکتر ارسیا تقوا تلفن :۸۸۶۶۱۸۷۵ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. ولی عصر – خ. برادران شریفی (خشایار) – پ. ۵۵ – ط. چهارم – واحد ۱۱

دکتر محمدعلی آرامی

نام :دکتر محمدعلی آرامی تلفن :۸۸۸۸۲۹۶۵ متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. سوم – واحد ۱۵

دکتر نیوشا محمدی

نام :دکتر نیوشا محمدی تلفن :۸۸۶۶۰۲۰۷ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. دوم – واحد ۱۰

دکتر مازیار پارسا

  نام :دکتر مازیار پارسا تلفن :۸۸۷۹۸۵۲۸ متخصص عفونی وگرمسیری آدرس مطب :ایران – تهران – خیابان مطهری – خیابان جم ( فجر ) – کوچه غفاری – پلاک ۴۳ – طبقه دوم – واحد ۶    

دکتر طاهره محقق

نام :دکتر طاهره محقق تلفن :۸۸۸۸۳۳۰۱ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. دوم – واحد ۱۲

دکتر سمانه کریمان

نام :دکتر سمانه کریمان تلفن :۸۸۸۸۲۹۲۱ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. دوم – واحد ۱۰

دکتر بابک نیکومرام

نام :دکتر بابک نیکومرام تلفن :۸۸۶۷۵۵۱۱ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – ضلع شمالی میدان – خ. گاندی شمالی – پ. ۸ – ط. سوم – واحد ۱۳

دکتر سیدعلی رضا صفوی

نام :دکتر سیدعلی رضا صفوی تلفن :۸۸۶۶۰۲۰۷ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – نرسیده به میدان ونک – ساختمان پزشکان شماره ۳ – ط. دوم – واحد ۱۰

دکتر محمد رحمتی

نام :دکتر محمد رحمتی تلفن :۸۸۶۱۵۱۴۱ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. خدامی – بن بست شهرزاد – پ. ۲

دکتر بهادر اسدی

نام :دکتر بهادر اسدی تلفن :۸۸۸۸۴۴۸۹ متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. نگار – پ. ۸ – ساختمان نگار – طبقه همکف

دکتر علی رضا نادری

نام :دکتر علی رضا نادری تلفن :۸۸۶۷۷۷۹۲ متخصص چشم آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – چهارراه جهان کودک – بین چهارراه گاندی و چهارراه آفریقا – ساختمان ۶۱ – ط. اول – واحد ۵

دکتر سوزان فرایی

نام :دکتر سوزان فرایی تلفن :۸۸۷۸۳۰۹۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – چهارراه جهان کودک – ط. دوم داروخانه جهان کودک – واحد ۱۱

دکتر محسن نراقی

نام :دکتر محسن نراقی تلفن :۸۸۸۸۱۳۷۶ متخصص گوش و حلق و بینی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ولی عصر – نرسیده به میدان ونک – نبش خیابان چهاردهم گاندی – پ. ۲۴۱۷

دکتر حسین عرب

نام :دکتر حسین عرب تلفن :۸۸۷۷۱۹۸۲ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. نگار – پ. ۴۸ – ط. دوم

دکتر قاسم فتحی

نام :دکتر قاسم فتحی تلفن :۸۸۷۸۲۷۵۶ متخصص گوش و حلق و بینی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – نرسیده به چهارراه جهان کودک – ساختمان پزشکان ۵۱ – واحد ۲۰۲

دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی

نام :دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی تلفن :۸۸۸۸۲۹۲۸ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – نرسیده به چهارراه جهان کودک – پ. ۶۱ – ط. سوم – واحد ۱۴

دکتر محمد برقعه ای

نام :دکتر محمد برقعه ای تلفن :۸۸۷۹۱۶۲۱ متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – ضلع جنوبی – نبش کوچه ۲۰ – ساختمان پزشکان ۲۰

دکتر بهزاد خوروش

نام :دکتر بهزاد خوروش تلفن :۸۸۷۷۸۷۹۵ جراح و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – م. ونک – خ. بیستم گاندی – پ. ۱۶ – ط. دوم – واحد ۴

دکتر ایرج صهبایغمایی

نام :دکتر ایرج صهبایغمایی تلفن :۸۸۸۸۵۳۰۶ متخصص گوش و حلق و بینی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ونک – پاساژ ونک – ط. دوم – واحد ۲۰۶

دکتر محمد حاجی بابایی

نام :دکتر محمد حاجی بابایی تلفن :۸۸۰۴۲۶۶۶ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ملاصدرا – بعد از چهارراه شیراز – جنب مسکن ونک آرا – پ. ۱۴۲ – ط. اول

دکتر پرویز کرامتی نوری

نام :دکتر پرویز کرامتی نوری تلفن :۲۲۰۸۸۴۳۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خ. ششم – پ. ۳۴ – ط. چهارم

دکتر نسیم صفدریان

نام :دکتر نسیم صفدریان تلفن :۲۲۳۵۳۸۵۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش خیابان ششم – ساختمان آفرین – ط. اول – واحد ۴

دکتر سهیلا مرزوقیان

نام :دکتر سهیلا مرزوقیان تلفن :۲۲۳۷۹۱۴۶ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش خیابان ششم – ساختمان آفرین – واحد ۳

دکتر کوروش نیرالدینزاده

نام :دکتر کوروش نیرالدینزاده تلفن :۲۲۳۵۳۸۵۷~۸ متخصص اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش خیابان ششم – ساختمان آفرین – ط. اول – واحد ۴

دکتر فاطمه سالاری نژاد

نام :دکتر فاطمه سالاری نژاد تلفن :۲۲۳۵۳۸۵۷~۸ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش خیابان ششم – ساختمان آفرین – ط. اول – واحد ۴

دکتر سیده شاهد شعاری

نام :دکتر سیده شاهد شعاری تلفن :۲۲۳۷۶۸۷۱ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – روبروی بیمارستان مدرس – ساختمان اکسین – ط. دوم – واحد ۴

دکتر مهرداد نقشینه

نام :دکتر مهرداد نقشینه تلفن :۲۲۳۵۴۵۲۴ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – م. فرهنگ – ساختمان شبدیز تهران – پ. ۴ – واحد ۸

دکتر سهراب بهروزی

نام :دکتر سهراب بهروزی تلفن :۲۲۳۷۱۸۴۱ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو شرقی – نرسیده به بیمارستان پارسیان – پ. ۲۵ – ط. سوم – واحد ۵

دکتر مرجان سیرجانی

نام :دکتر مرجان سیرجانی تلفن :۸۸۶۸۰۴۸۴ دندانپزشک متخصص اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی جنوبی – روبروی خیابان ۳۲ شرقی

دکتر مرجان سیرجانی

نام :دکتر مرجان سیرجانی تلفن :۸۸۶۸۰۴۸۴ دندانپزشک متخصص اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی جنوبی – روبروی خیابان ۳۲ شرقی

دکتر منیره سیار

نام :دکتر منیره سیار تلفن :۲۲۰۸۱۷۱۰ متخصص اطفال آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی شمالی – ساختمان سهیل – واحد ۱۲

دکتر عباس علی اسدی

نام :دکتر عباس علی اسدی تلفن :۲۲۰۸۸۲۰۶ روانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی شمالی – ساختمان سهیل – ط. دوم

دکتر علی رضا قنبری

نام :دکتر علی رضا قنبری تلفن :۸۸۶۸۰۵۷۴ متخصص چشم آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی – پ. ۱۹ – ساختمان سروش – واحد ۱

دکتر سیدسعید شیبانی

نام :دکتر سیدسعید شیبانی تلفن :۸۸۶۸۵۲۴۱ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – پایین تر از میدان کاج – نبش خیابان ۳۷ – پ. ۵ – ط. سوم

دکتر محسن پاکزاد

نام :دکتر محسن پاکزاد تلفن :۲۲۰۹۸۳۷۳ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – روبروی بیمارستان مدرس – ساختمان پلیکان – ط. سوم – واحد جنوبی

دکتر مرضیه السادات حسینی

نام :دکتر مرضیه السادات حسینی تلفن :۲۲۰۷۸۶۴۶ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – پایین تر از میدان کاج – بین خیابان شانزدهم و هجدهم – پ. ۴۹

دکتر عمادالدین کاظمی

نام :دکتر عمادالدین کاظمی تلفن :۲۲۰۸۷۲۳۷ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو شرقی – نبش کوچه رشادت – ط. سوم – واحد ۵

دکتر پروین نوابی

نام :دکتر پروین نوابی تلفن :۸۸۶۹۰۵۲۹ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – پل مدیریت – چهارراه مسجد قدس – طبقه فوقانی داروخانه ستاره

دکتر پروین مرشدیان

نام :دکتر پروین مرشدیان تلفن :۲۲۰۷۳۵۶۵ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – نرسیده به میدان سرو – ساختمان پزشکان سرو – ط. دوم

دکتر شعله بلاغی

نام :دکتر شعله بلاغی تلفن :۲۲۰۸۸۲۰۶ متخصص پوست ومو و زیبایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی جنوبی – پاساژ سهیل – ط. دوم – واحد ۷

دکتر مهرداد کیایی

نام :دکتر مهرداد کیایی تلفن :۲۲۰۶۳۹۵۸ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – نرسیده به میدان کاج – نبش خیابان ۱۶

دکتر فرهوده تفرشی

نام :دکتر فرهوده تفرشی تلفن :۲۲۰۷۸۶۵۱ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی – نبش خیابان ۱۸ غربی – ساختمان سهیل – ط. اول

دکتر نرگس قلاوند

نام :دکتر نرگس قلاوند تلفن :۲۲۰۹۰۵۸۱ متخصص زنان و زایمان نازایی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. طباطبایی – نبش خیابان هجدهم غربی – پ. ۴۴ – ط. اول – واحد ۴

دکتر محسن نعمتی

نام :دکتر محسن نعمتی تلفن :۲۲۰۸۱۱۰۳ متخصص داخلی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش خیابان هشتم – پ. ۱۵ – طبقه همکف

دکتر همایون یزدانی

نام :دکتر همایون یزدانی تلفن :۲۲۰۸۸۰۵۳ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو شرقی – پ. ۱۰۷ – ساختمان مونا – ط. دوم

دکتر احمدرضا جنابی

نام :دکتر احمدرضا جنابی تلفن :۲۲۳۷۵۶۰۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – نبش کوچه چهارم – ساختمان امیرکبیر – ط. دوم – واحد ۸

دکتر حسین مظفری

نام :دکتر حسین مظفری تلفن :۲۲۰۸۸۱۹۳ دندانپزشک آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – نبش خیابان بخشایش – پ. ۲ و ۱ ساختمان پزشکان سرو – واحد ۷

دکتر فرهنگ منصوری

نام :دکتر فرهنگ منصوری تلفن :۲۲۰۸۰۹۱۶ متخصص داخلی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – ساختمان پزشکان سرو – پ. ۲

دکتر محترم نجفی

نام :دکتر محترم نجفی تلفن :۲۲۰۸۰۹۱۶ متخصص گوش و حلق و بینی آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. سرو غربی – ساختمان پزشکان سرو – پ. ۲

دکتر فرهاد شریف

نام :دکتر فرهاد شریف تلفن :۸۸۶۸۰۵۷۴ متخصص چشم آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – سعادت آباد – خ. علامه طباطبایی – پ. ۱۹ – ساختمان سروش – واحد ۱

error: Content is protected !!