واکسن زدن یا نزدن؟ مسئله این است!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: کرونا چیزی نیست که آن را پشت سر بگذاریم و روزی برسد که کان لم یکن بشود؛ یعنی مثل خیلی ویروس‌های دیگر شبیه آنفلوانزا، سرخک و آبله مرغان باید با آن زندگی کنیم. با این حساب درست است که تزریق واکسن کرونا، کرونا را تمام نمی‌کند، بلکه کمک می‌کند که بتوانیم با وجود این ویروس روزگار بگذرانیم و مرگ و میر را کاهش دهیم.

کاربران در فضای مجازی عکسی را دست به دست می‌کنند که به مقایسه فردی که واکسن آبله را تزریق کرده و فردی که واکسینه نشده اشاره دارد و از این طریق به افرادی که از زدن واکسن کرونا امتناع می‌کنند، هشدار می‌دهد که با وجود فراگیری سریع‌تر ویروس کرونا و احتمال مرگ و میر مبتلایان، باید همه افراد خود را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کنند.

error: Content is protected !!