اطلاعات مورد نیاز و ضروری

لیست پزشکان

لیست بیمارستانها و مراکز درمانی

لیست مجتمع های قضایی

لیست مراکز بیمه ای

لیست مراکز خدمات پیشخوان دولت

سامانه سهام عدالت

مشاهده سوابق بیمه ای افراد

مشاهده فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران

لیست کلانتریها

لیست مراکز پلیس +۱۰

دفاتر خدماتی شهرداری

لیست داروخانه ها

لیست مجتمع های قضایی

شعب بانکها

 

 

 

error: Content is protected !!