تاثیر ” اسطوخودوس” در کاهش اضطراب

نتایج مطالعات نشان می‌دهد رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس، اضطراب را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اضطراب، اغلب از بزرگترین مشکلات زندگی انسان‌ها محسوب می‌شود و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی فرد کاملا محسوس است. رایحه درمانی نوعی اقدام تکمیلی است که طی آن از عصاره‌های فرار مشتق شده از گیاهان به نام روغن‌های اساسی که ترکیبات شیمیایی طبیعی هستند، جهت ارتقای سلامتی استفاده می‌شود.

در پژوهشی که توسط آذر جعفری کولایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و احترام‌السادات ایلایی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده، آمده است:« مطالعه حاضر، یک مطالعه مروری نظام‌مند است که با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب بیماران انجام شد.

برای این پژوهش، پایگاه‌های داده داخلی ‌SID، Magiran، Irandoc و پایگاه‌های بین‌المللی Google Scholar، Pubmed، ProQuest، Springer و web of science با استفاده از کلیدواژه‌های تعیین شده و به کارگیری عملگرهای OR و AND از سال ۲۰۰۰ میلادی تا پایان ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی جست‌وجو شدند.

طبق نتایج، پس از غربالگری اولیه و ثانویه از ۲۱۸ مطالعه حاصل شده، در نهایت ۲۰ مطالعه وارد فرآیند مرور نظام‌مند شدند. تمامی مطالعات مداخله‌ای از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بودند که در محدوده زمانی سال ۲۰۱۹-۲۰۰۸ انجام شده بودند.

در این مقاله آمده است:« نتایج حاصل از اکثر مطالعات مورد بررسی حاکی از تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کاهش اضطراب بودند اما به دلیل کیفیت پایین مطالعات و کم بودن تعداد مطالعات کار شده در خارج از ایران و عدم توافق برخی مطالعات در رابطه با تاثیر مثبت اسانس اسطوخودوس بر کاهش اضطراب پیشنهاد می‌شود مطالعات دقیق‌تری در این زمینه جهت دستیابی به شواهد اختصاصی‌تر صورت گیرد.»

این پژوهش در اولین شماره‌ی دهمین دوره‌ی مجله علمی پژوهشی تعالی بالینی منتشر شده است.

error: Content is protected !!