دلایل بی اختیاری ادرار در کودکان (فیلم)

جناب دکتر استرس را اخرین فاکتور معرفی کردید اما من از متخصص شنیدم که مهمترین فاکتور شب ادراری در کودکان استرس و کتک زدن کودک توسط والدین یا. دیگران است که حتی در مراحل حاد میتواند عدم کنترل مدفوع در کودکان را بهمراه داشته باشد

0

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

error: Content is protected !!