دکتر مهدی آرامش

دکتر مهدی آرامش

تلفن : ۰۲۱٫۸۸۳۸۶۱۵۰

جراحی عمومی.فوق تخصص جراحی سرطان

تهران-یوسف آباد-خیابان اسد آبادی-خیابان بیست و سوم – کلینیک بیمارستان محب کوثر

1+
error: Content is protected !!