مانور آمادگی در برابر ویروس کرونا در اهواز (فیلم)

پس از انتشار ویدئویی مبنی بر ابتلای فردی به ویروس کرونا در بیمارستان اهواز، روز گذشته به منظور ارزیابی آمادگی پرسنل، مانوری در این بیمارستان اجرا شد. بیماری که در این مانور بود نیز دچار سرماخوردگی بود که به صورت سرپایی درمان و اکنون مرخص شده است./صداوسیما

0
error: Content is protected !!