مرتضی نخعی

نام :مرتضی نخعی

تلفن :۹ -۳۳۵۴۲۰۰۱

متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – مجاهدین اسلام – روبروی پمپ بنزین – بیمارستان شفایحیاییان

error: Content is protected !!