نقش کرونا بر افزایش فروش حجمی کیسه فریزر

کیسه فریزر«در بررسی‌های انجام شده در شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز ‏‏(‏emrc‏) در دوره نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت ٩٩ که اوج شیوع کرونا در ایران بود، در بازار کیسه ‏فریزر تغییرات محسوسی در فروش به نسبت دو ماهه قبلی (نیمه دی تا نیمه اسفند ٩٨) ‏دیده می‌شود.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «کرونا، ویروس جهان‌گیری است که از زمان شیوع، تمام بخش‌های بازار را تحت‌ تأثیر قرار داده است. ‏کیسه فریزر یکی از محصولات مهم بازار است که پس از شیوع ویروس کرونا تغییرات قابل توجهی در ‏آن مشاهده شده است. در بررسی‌های انجام شده در شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز ‏‏(‏emrc‏) در دوره نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت ٩٩ که اوج شیوع کرونا در ایران بود، در بازار کیسه ‏فریزر تغییرات محسوسی در فروش به نسبت دو ماهه قبلی (نیمه دی تا نیمه اسفند ٩٨) ‏دیده می‌شود. ‏emrc‏ وضع بازار کیسه فریزر را در سه شهر شیراز، اصفهان و مشهد که رشد ‏فروش حجمی چشمگیری داشتند ارزیابی کرده است. در ادامه گزارش کاملی از این ‏ارزیابی را می‌خوانید.

تغییرات ٨٢‌درصدی فروش حجمی کیسه فریزر در شیراز

کیسه فریزر در بازار از نظر نوع بسته‌بندی، به سه نوع «نایلونی»، «رولی با پوشش نایلون» و«جعبه ‏مقوایی» تقسیم‌بندی می‌شود که در شیراز، سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ترتیب ۶۴، ٢۴ ‏و ١٢‌درصد است.‏ همچنین کیسه فریزرها از نظر جنس کیسه، به دو نوع «تجزیه‌ناپذیر» و«تجزیه‌پذیر (سازگار با محیط‌‏زیست)» تقسیم می‎شود که در شیراز، سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ترتیب ٩٠ و ١٠‏درصد است.‏ به طور کلی فروش کیسه فریزر در دوره نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت به نسبت دو ماهه‌ قبلی ‏‏(نیمه دی تا نیمه اسفند) در شیراز، ٨٢‌درصد افزایش داشته است.

منظور از فروش حجمی، تعداد کیسه فریزرهای فروش رفته در بازار است.‏

تغییرات ۴٩‌درصدی فروش کیسه فریزر در اصفهان

بازار کیسه فریزر اصفهان نیز از نظر نوع بسته‌بندی، به سه نوع «نایلونی»، «رولی با پوشش نایلون» ‏و«جعبه مقوایی» تقسیم‌بندی می‌شود که در  اصفهان، سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ‏ترتیب ٣٧، ۵۶ و ٧‌درصد است.‏ در نصف جهان کیسه فریزرها از نظر جنس کیسه، به دو نوع «تجزیه‌ناپذیر» و «تجزیه‌پذیر (سازگار با ‏محیط‌زیست)» تقسیم می‎شود که سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ترتیب ٩٧ و ٣‌درصد ‏است. ‏بازار این بخش در اصفهان نیز مانند شیراز تغییراتی داشته و فروش کیسه فریزر در دوره نیمه اسفند ‏تا نیمه اردیبهشت به نسبت دو ماهه‌ قبلی  (نیمه دی تا نیمه اسفند)  در اصفهان، ۴٩‌درصد ‏افزایش داشته است.

تغییرات ٣٣‌درصدی فروش کیسه فریزر در مشهد

بازار کیسه فریزر در مشهد سومین شهر مورد ارزیابی در گزارش  از نظر نوع بسته‌بندی، به سه نوع «نایلونی»، «رولی با پوشش نایلون» و«جعبه ‏مقوایی» تقسیم‌بندی می‌شود که در این شهر، سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ترتیب ٧٩، ١٠ و ١١‌درصد است.

‏در مشهد نیز کیسه فریزرها از نظر جنس کیسه، به دو نوع «تجزیه‌ناپذیر» و«تجزیه‌پذیر (سازگار با محیط‌زیست)» تقسیم می‎شود که ‏سهم هر کدام از نظر فروش حجمی به ترتیب ٩٨ و ٢‌درصد است.‏

تغییرات فروش حجمی در مشهد نسبت به شهرهای دیگر افزایش کمتری داشته و به‌ طور کلی فروش کیسه فریزر در دوره نیمه ‏اسفند تا نیمه اردیبهشت به نسبت دو ماهه‌ قبلی  (نیمه دی تا نیمه اسفند)  ٣٣‌درصد افزایش داشته است.

‏در مجموع شیراز، نسبت به دو شهر مشهد و اصفهان از لحاظ افزایش فروش حجمی در بازه مورد ارزیابی رکورددار است. رکوردی که ارزیابی آن ‏برای فعالان این بخش از بازار بسیار بااهمیت است. موضوعی که باعث تعیین مسیر حرکت فعالان و تازه‌واردان این بخش از بازار خواهد شد.‏»

0
error: Content is protected !!