چاقی باعث شدت و تهاجمی‌شدن ویروس آنفلوآنزا می‌شود

مطالعات اخیر محققان انجمن میکروبیولوژی آمریکا نشان می‌دهد ویروس آنفلوآنزا مدت زمان بیشتری در ریه افراد چاقی باقی می‌ماند و شدت و تداوم بیشتری دارد، از طرفی سرعت تکثیر آن نیز بیشتر است.

به گزارش ایرنا، ویروس آنفلوآنزا هر سال با سال‌ گذشته متفاوت است، به همین دلیل محققان مطالعات گوناگونی را روی ویروس آنفلوآنزا به منظور تولید واکسن انجام می‌دهند.

مطالعات اخیر محققان انجمن میکروبیولوژی آمریکا نشان می‌دهد چاقی و اضافه وزن یک عامل موثر در شدت و تهاجمی‌شدن ویروس آنفلوآنزا است، این مطالعه از آنجا دارای اهمیت است که با توجه به زندگی کم‌تحرک کنونی، حدود ۶۱ درصد از بزرگسالان به اضافه وزن یا چاقی مبتلا هستند؛ بنابراین چاقی یک تهدید رو به گسترش در حوزه بهداشت است که تمام جوانب آن باید بررسی شود.

بر اساس این مطالعه پاسخ سلول‌ها به ویروس آنفلوآنزا در افراد چاق متفاوت است و این افراد پاسخ ضد ویروسی خوبی ندارند، به همین دلیل به داروهای ضد ویروسی جواب نمی‌دهند. چاقی به ویروس اجازه می‌دهد به راحتی وارد بدن شده و تکثیر شود.

در ادامه این مطالعه آمده است ویروس آنفلوآنزا مدت زمان بیشتری در ریه افراد چاقی باقی می‌ماند و شدت و تداوم بیشتری دارد. از طرفی سرعت تکثیر آن نیز بیشتر است.

error: Content is protected !!