آمار تفکیکی کرونای استان همدان

همدان_تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١٨٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٧ هزار و ۶٧٧ مورد بستری و ۴٣ هزار و ۶٠٧ مورد سرپایی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١٨٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٧ هزار و ۶٧٧ مورد بستری و ۴٣ هزار و ۶٠٧ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ٣ مورد جدید به عدد ۲ هزار و ۲۱۱ مورد افزایش یافته است.

آمار تفکیکی کرونای استان همدان


0
error: Content is protected !!