آمریکا یک گام به تایید واکسن فایزر نزدیک شد

واکسن کروناکمیته مشورتی سازمان غذا و داروی ایالات متحده با استفاده اضطراری از واکسن کرونای ساخته شده توسط شرکت فایزر/بیو ان تک موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، کمیته مشورتی سازمان غذا و داروی ایالات متحده روز گذشته (پنج شنبه) با استفاده اضطراری از واکسن کرونای ساخته شده توسط شرکت فایزر/بیو ان تک موافقت کرد. هرچند این موافقت به معنای تایید واکسن کروناویروس نیست و قرار است تصمیم نهایی در آینده نزدیک اتخاذ شود.

انتظار می رود نظر مثبت کمیته مشورتی سازمان غذا و داروی ایالات متحده به این معنی باشد که استفاده از واکسن کووید-۱۹ در این کشور بزودی انجام شود.

اگر سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده اضطراری از واکسن کروناویروس را تصویب کند، ایالات متحده سومین کشور در جهان پس از انگلیس و کاناداست که مجاز به استفاده از واکسن شرکت فایزر/بیو ان تک شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، بررسیها نشان میدهد واکسن کروناویروس ساخته شده توسط شرکت فایزر/بیو ان تک ۹۵ درصد اثربخشی دارد.

error: Content is protected !!