ابتلای ۸۷۵ نفر به کرونا در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ٨٧۵ مورد جدید به ترتیب به عدد یازده هزار و ٧۵٠ مورد بستری و ٢٨ هزار و ٨٩۴ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١١ مورد جدید به عدد ١۶٣٠ مورد افزایش یافته است.

وی همچنین افزود: تعداد ١٠١٧ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٣٣ مورد در بخش عادی، ٢١ مورد در بخش ICU و حال ۵٠ نفر وخیم گزارش شده است.

محمد طاهری گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۴١٩ مورد، بهار ۶٧١ مورد، تویسرکان ٧٧٠ مورد، رزن ۵٠۶ مورد، درگزین ۲۰٩ مورد و فامنین ٢٠۶ مورد، کبودراهنگ ٧۴٠ مورد، ملایر ٢١٣۵ مورد، نهاوند ١۴٢٩ مورد و همدان ۴٣۵٨ مورد است.

0
error: Content is protected !!