احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب صفر است

 ویروس کرونا و آب مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان گفت: پس از تصفیه نهایی آب، کلر باقیمانده در آب بین هشت دهم تا یک PPM است که با وجود این مقدار ماده گندزدایی در آب، ویروس کرونا کاملا از بین می رود.

به گزارش ایسنا فهمیه امیری با بیان اینکه احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب صفر است، اظهار کرد: بدنه ویروس کرونا از چربی تشکیل شده که در معرض ماده گندزدایی که قرار می گیرد، کاملا از بین می رود.

وی با بیان اینکه خط قرمز شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب است، تصریح کرد: اولویت شرکت آبفا اصفهان تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی است که براین اساس در سطح استان آزمایشگاه های متعددی، کیفیت آب را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین مورد آزمایش قرار می دهند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به تعداد مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان خاطرنشان کرد: در سطح استان ۲۲ آزمایشگاه، پارامترهای میکروبی آب را  به طور شبانه روزی و مستمر اندازه گیری می کنند و چهار باب آزمایشگاه از نظر شیمیایی، میزان املاح موجود در آب نظیر کلسیم، منیزیم، نیترات و سولفات موجود را بررسی کرده و دو باب آزمایشگاه میزان فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب، روی، جیوه، کرم و مس را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه در سطح استان اکیپ هایی به صورت مستمر کیفیت آب را بررسی می کنند، افزود: در سطح استان علاوه بر آزمایشگاه های ثابت، همه روزه اکیپ های سیار کیفیت آب را از نظر پارامترهای میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین آزمایش می کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از شرکت آبفا استان اصفهان، امیری خاطرنشان کرد: در تصفیه خانه آب باباشیخعلی در حین فرایند تصفیه به صورت آنلاین EC ،PH، مقدار کدورت و کلر باقیمانده آب مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوال احتمال ضرر ماده گندزدای موجود در آب برای سلامتی، اظهار کرد: آب شرب تصفیه خانه باباشیخعلی به روش ازن گندزدایی و میزان کلر طوری تنظیم می شود که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از هشت دهم تا یک PPM باشد و این مقدار به طور قطع برای سلامتی مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان با تاکید بر کیفیت آب شرب اصفهان گفت: شرکت آبفا استان اصفهان حساسیت ویژه ای بر تامین و توزیع آب شرب با کیفیت در سطح استان داشته، اما از زمان شیوع ویروس کرونا نظارت و حساسیت بر تامین و توزیع آب شرب چندین برابر شده است و در نتیجه مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند و بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان از طریق آب آشامیدنی انتقال نمی یابد.

error: Content is protected !!