اسکولیوز؛ رایج‌ترین اختلال ستون فقرات

یک دکترای آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، اسکولیوز را رایج‌ترین اختلال ستون فقرات خواند و گفت: تمرینات اصلاحی، تاثیر معنی‌داری بر روی تغییرات اسکولیوز دارد.

علی‌باقر نظریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیامدهای ناشی از وضعیت بدنی غیرصحیح به حدی گسترده است که در ابعاد جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و… قابل تعمق و بررسی است.

وی اسکولیوز را رایج‌ترین اختلال ستون فقرات خواند و افزود: گرچه به طور رایج از اسکولیوز برای عباراتی مانند قوس بیش از حد ستون فقرات در صحنه افقی نام برده می‌شود، در واقع این ناهنجاری یک مسأله و مشکل سه‌بعدی است که از پیچ‌خوردگی، زاویه‌داری و انتقال همزمان در سه صفحه به وجود می‌آید.

نظریان اضافه کرد: برنامه تمرینات اصلاحی تاثیر معنی‌داری بر روی تغییرات اسکولیوز دارد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان خاطرنشان کرد: یک از قوس‌های ستون فقرات در ناحیه کمر، لوردوز نام دارد که دارای محدب به سمت جلو و تقعر به سمت عقب است. این قوس قدرت موردنیاز در برابر نیروهای فشاری ناشی از جاذبه زمین را فراهم می‌کند؛ در حالی که همزمان اجازه حرکت و انعطاف‌پذیری معینی را نیز به بدن می‌دهد.

نظریان گفت: لوردوز طبیعی در ناحیه کمر از سیستم لیگامنت‌های خلفی در برابر نیروی بیش از حد محافظت می‌کند و به عنوان یک جذب کننده شوک در حین نیروهای عمودی ناگهانی عمل می‌کند.

0
error: Content is protected !!