لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان رضوی

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان رضوی

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

خراسان رضوی – مشهد – میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

۳۷۶۵۳۰۰۶-(۰۵۱) -۳۷۶۵۱۸۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

خراسان رضوی – مشهد – بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاک ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

۳۶۶۱۴۰۶۴-(۰۵۱) -۳۶۶۱۴۰۶۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

خراسان رضوی – مشهد – بین چهارراه لشکر و چهارراه استانداری نبش ملک الشعراء بهار۴۲ پلاک۲۰۹ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۷۹۳۹۶۴

۳۸۵۲۹۰۰۰-(۰۵۱) -۳۸۵۴۸۴۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

خراسان رضوی – مشهد – بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاک۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

۳۳۶۸۱۸۱۸-(۰۵۱) -۳۳۶۵۸۷۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

۷۳۳۴۲۳۶-(۰۵۱) -۷۳۳۵۷۴۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاک۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

۳۲۷۳۳۳۴۰-(۰۵۱) -۳۲۷۱۳۸۷۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

خراسان رضوی – مشهد – چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاک ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

۳۶۰۹۰۰۲۲-(۰۵۱) -۳۶۰۹۲۳۳۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

خراسان رضوی – مشهد – بلوار وکیل آباد – حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر – نبش وکیل آباد ۲۶ – پلاک ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

۳۸۶۹۸۸۵۸-(۰۵۱) -۳۸۶۹۵۱۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

خراسان رضوی – مشهد – قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاک ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

۳۷۲۳۲۱۹۱-(۰۵۱) -۳۷۲۳۲۱۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

خراسان رضوی – مشهد – مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

۳۳۷۶۳۷۰۰-(۰۵۱) -۳۳۷۶۳۷۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همکف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

۳۷۶۷۷۷۴۷-(۰۵۱) -۳۷۶۷۷۷۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

خراسان رضوی – مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + ۱۰ کوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

۳۳۴۴۳۴۷۱-(۰۵۱) -۳۳۴۴۶۲۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

خراسان رضوی – مشهد – بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاک ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

۸۴۰۳۸۳۲-(۰۵۱) -۸۴۰۳۹۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

خراسان رضوی – مشهد – شهرک غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

۳۵۱۳۱۵۱۸-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

خراسان رضوی – مشهد – میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی کلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

۳۸۵۵۳۰۱۱-(۰۵۱) -۳۸۵۲۱۰۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

خراسان رضوی – مشهد – پنجراه سناباد نرسیده به البسکو ساختمان ۲۱۰ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

۳۸۴۷۹۸۴۱-(۰۵۱) -۳۸۴۷۹۸۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

خراسان رضوی – مشهد – بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاک ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

۳۶۰۳۵۰۰۸-(۰۵۱) -۳۶۰۳۶۴۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

خراسان رضوی – مشهد – میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۳۸۶

۳۲۱۷۶۰۰۶-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

۳۸۶۶۲۹۰۵-(۰۵۱) -۳۸۶۴۳۵۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

۳۶۶۷۶۹۹۹-(۰۵۱) -۳۶۶۷۶۹۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

خراسان رضوی – مشهد – بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاک ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

۳۸۶۶۶۱۴۱-(۰۵۱) -۳۸۶۶۶۱۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

خراسان رضوی – مشهد – بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۷

۳۸۷۶۵۴۹۰-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

خراسان رضوی – مشهد – طلاب – بین وحید ۱۰ و میثم ۷ – نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

۳۲۷۱۶۹۲۳-(۰۵۱) -۳۲۷۱۶۹۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

خراسان رضوی – مشهد – بلوار فردوسی – حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله – پلاک ۲۸۵ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

۳۷۶۶۹۲۰۰-(۰۵۱) -۸۹۷۷۶۳۴۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

خراسان رضوی – مشهد – الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

۳۵۲۳۶۱۰۰-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

خراسان رضوی – مشهد – سیدی – خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

کدپستی: ۹۱۶۳۷۸۶۶۶۱

۳۳۸۵۵۴۳۰-(۰۵۱) -۳۳۸۷۳۸۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

خراسان رضوی – مشهد – میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاک ۱۰

کدپستی: ۹۱۴۹۹۱۱۷۶۳

۳۷۴۲۸۶۹۶-(۰۵۱) -۳۷۴۲۸۶۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوارعبدالمطلب بین۳۴و۳۶پلاک۸۶

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

۳۷۱۲۷۱۶۰-(۰۵۱) -۳۷۱۲۷۱۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

خراسان رضوی – مشهد – نبش میدان سعدی – پلاک ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

۳۷۱۳۸۰۰۲-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

خراسان رضوی – مشهد – جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

۳۲۷۴۶۳۰۱-(۰۵۱) -۳۲۷۴۶۳۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۲

خراسان رضوی – فریمان – خیابان امام رضا شرقی_بین شرقی ۱۲و۱۴_جنب موزائیک سازی محمدزاده

کدپستی: ۹۳۹۱۹۳۷۶۳۵

۳۴۶۳۰۸۳۹-(۰۵۱) -۳۴۶۳۰۸۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۳

خراسان رضوی – سرخس – خیابان ثارلله روبه روی ثارلله ۲۰پ۹۸

کدپستی: ۹۳۸۱۶۴۶۳۵۳

۳۴۵۳۸۲۴۰-(۰۵۱) -۳۴۵۳۸۲۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۸۱

خراسان رضوی – تربت جام – بلوار امام خمینی -روبروی اداره راه وترابری – جنب شیرینی سرای جام عسل

کدپستی: ۹۵۷۱۹۵۶۱۴۳

۵۲۵۴۳۳۳۰-(۰۵۱) -۵۲۵۴۳۳۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۹۱

خراسان رضوی – تایباد – بلوار امام حسین جنب بانک ملی

کدپستی: ۹۵۹۱۸۴۴۷۷۳

۵۴۵۳۳۳۳۷-(۰۵۱) -۵۴۵۳۳۳۳۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۱

خراسان رضوی – تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی میدان بسیج ابتدای بلوار مدرس جنب شرکت گاز

کدپستی: ۹۵۱۹۹۴۳۱۴۹

۵۲۲۳۰۸۴۴-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۴

خراسان رضوی – تربت حیدریه – امام خمینی ۲۰ نبش ۲۰

کدپستی: ۹۵۱۳۷۵۵۳۶۳

۲۲۴۶۴۵۵-(۰۵۱) -۲۲۳۲۴۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۵

خراسان رضوی – رشتخوار – رشتخوار بلوار امام رضا روبروی هلال احمر

کدپستی: ۹۵۴۱۶۱۵۱۳۵

۵۶۲۲۲۴۷۶-(۰۵۱) -۵۶۲۲۲۷۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۱

خراسان رضوی – کاشمر – خ بهبودی _بهبودی ۸ روبروی خ اباذر

کدپستی: ۹۶۷۱۹۳۶۹۵۸

۵۵۲۴۵۶۸۳-(۰۵۱) -۵۵۲۴۵۶۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۲

خراسان رضوی – بردسکن – عدالت شرقی -عدالت۴-داخل میلان

کدپستی: ۹۶۸۱۹۳۳۶۷۵

۵۵۴۲۹۷۸۰-(۰۵۱) -۵۵۴۲۹۷۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۳

خراسان رضوی – خلیل آباد – بلوار معلم – بین طالقانی و امام حسین (ع) پلاک ۴۱۰

کدپستی: ۹۶۷۷۱۱۳۶۸۴

۵۷۷۲۸۹۱۱-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۵

خراسان رضوی – مه و لات – (فیض آباد) خیابان امام خمینی /امام خمینی ۷

کدپستی: ۹۵۳۱۸۸۴۱۳۵

۵۶۷۲۷۳۹۴-(۰۵۱) -۵۶۷۲۷۴۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۶

خراسان رضوی – زاوه – بلوار امام رضا-ابتدای خ مصلی

کدپستی: ۹۵۴۹۱۴۷۵۵۸

۵۳۷۲۵۵۷۵-(۰۵۱) -۵۳۷۲۵۵۸۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۵۱

خراسان رضوی – گناباد – خیابان امام خمینی ۲ روبروی پایگاه انتقال خون

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۶۹۵۷

۵۷۲۲۷۹۷۱-(۰۵۱) -۵۷۲۲۴۱۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۵۱۲

خراسان رضوی – نیشابور – خیابان شریعتی، بین شریعتی ۱۴ و ۱۶ پلاک ۳۶۶

کدپستی: ۹۳۱۳۸۳۳۳۳۳

۴۳۳۴۳۷۱۴-(۰۵۱) -۳۳۴۳۷۱۴ داخلی۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۱۲

خراسان رضوی – سبزوار – خیابان عطاملک شمالی -روبروی اداره دارایی

کدپستی: ۹۶۱۳۷۴۴۴۸۱

۴۴۲۶۲۵۵۹-(۰۵۱) -۴۴۲۶۲۵۵۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۱

خراسان رضوی – جوین – بلوار امام خمینی جنب مخابرات

کدپستی: ۹۶۴۷۱۱۷۷۷۴

۴۵۲۲۰۰۹۱-(۰۵۱) -۴۵۲۲۳۲۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۲

خراسان رضوی – جغتای – خیابان مطهری جنوبی بالاتر از چهار راه کلانتری

کدپستی: ۹۶۴۱۶۶۴۳۳۳

۴۵۶۲۱۲۹۸-(۰۵۱) -۴۵۶۲۱۲۹۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۱۱

خراسان رضوی – قوچان – سیمتری شهیدرجائی-بعد از چهارراه اول روبه روی اتاق اصناف جنب تاکسی تلفنی آزادی

کدپستی: ۹۴۷۱۸۴۵۸۶۴

۴۷۲۳۰۰۱۶-(۰۵۱) -۴۷۲۳۰۰۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۲۲

خراسان رضوی – درگز – خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ ۱۷۰

کدپستی: ۹۴۹۱۸۷۴۸۹۶

۴۶۲۳۲۶۹۱-(۰۵۱) -۴۶۲۳۲۶۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۱

خراسان رضوی – کلات – بلوار امام رضا(ع)جنب آموزشگاه رانندگی

کدپستی: ۹۳۷۱۷۶۴۱۴۳

۳۴۷۲۴۹۱۰-(۰۵۱) -۳۴۷۲۴۹۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۲

خراسان رضوی – تربت حیدریه – میدان امام خمینی ابتدای خیابان کاشانی کاشانی ۲ (مطهری۱)

کدپستی: ۹۵۱۶۸۱۳۱۱۱

۵۲۲۴۰۷۷۲-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۴

خراسان رضوی – باخرز – خراسان رضوی- شهرستان باخرز- خیابان ابوالفضلی- نبش ابوالفضلی۵ جنب تعمیرگاه جنگلی

کدپستی: ۹۵۹۷۱۱۶۴۷۴

۵۴۸۲۶۴۱۳-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۲۴

خراسان رضوی – طرقبه – جاده طرقبه – بین امام رضا(ع) ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۳۵۱۸۹۸۸۶۶

۳۵۵۱۲۰۵۱-(۰۵۱) -۳۵۵۱۲۰۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۸۲

خراسان رضوی – تربت جام – میدان شهدا (شهرداری)مقابل پادگان ارتش جنب پست بانک

کدپستی: ۹۵۷۱۸۹۳۷۹۴

۵۲۵۴۵۹۸۸-(۰۵۱) -۵۲۵۴۵۹۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۲

خراسان رضوی – صالح آباد – بلوار امام خمینی – خیابان ۲۲ بهمن – جنب شرکت تعاونی مرزنشینان

کدپستی: ۹۵۸۱۷۳۳۵۷۵

۵۲۷۵۲۸۱۰-(۰۵۱) -۵۲۷۵۳۵۳۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۳

خراسان رضوی – تایباد – خیابان شریعتی حدفاصل فرمانداری و هنگ مرزی جنب سازمان تبلیغات اسلامی

کدپستی: ۹۵۹۱۷۴۳۳۱۶

۵۴۵۳۵۰۵۰-(۰۵۱) -۵۴۵۳۵۱۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۲۸

خراسان رضوی – کاشمر – خیابان قائم – سه راه ۱۵ خرداد نبش ۱۵ خرداد ۴/۱ پلاک ۱۵۸

کدپستی: ۹۶۷۱۶۱۶۹۴۱

۵۵۲۶۶۹۰۱-(۰۵۱) -۵۵۲۲۳۰۰۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۳۱

خراسان رضوی – بجستان – ابتدای بلوار شریعتی نبش میدان ازادی

کدپستی: ۹۶۹۸۱۳۵۷۱۶

۵۶۵۲۴۱۸۰-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۵۲

خراسان رضوی – گناباد – خیابان غفاری بین غفاری۱و۳پلاک۳۷

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۷۱۷۳

۵۷۲۳۶۱۸۴-(۰۵۱) -۵۷۲۳۶۱۸۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۳

خراسان رضوی – نیشابور – بلوار جمهوری ابتدای خیابان نصر شمالی جنب کال روغن نباتی

کدپستی: ۹۳۱۵۸۱۳۷۱۴

۴۲۲۳۲۰۳۱-(۰۵۱) -۴۲۲۳۲۰۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۴

خراسان رضوی – نیشابور – شهرک فرهنگیان بلوار فضل بعد از بلوار دانشگاه

کدپستی: ۹۳۱۹۶۱۳۴۴۶

۴۲۶۲۷۸۴۴-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۵

خراسان رضوی – نیشابور – خ امام خمینی روبروی پاساژ قریشی داخل میلان امام خمینی ۱۶

کدپستی: ۹۳۱۳۷۵۸۶۱۴

۴۲۲۲۸۰۰۱-(۰۵۱) -۴۲۲۲۸۰۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۳

خراسان رضوی – سبزوار – خ اسدابادی ، روبروی اداره برق جدید

کدپستی: ۹۶۱۳۶۳۶۴۸۵

۴۴۲۹۹۱۰۰-(۰۵۱) -۴۴۲۹۹۴۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۴

خراسان رضوی – سبزوار – خیابان کاشفی جنوبی – حد فاصل میدان نقابشک و چهار راه آتش نشانی – روبروی پارک

کدپستی: ۹۶۱۴۸۹۳۱۱۶

۴۴۴۵۱۵۵۰-(۰۵۱) -۴۴۴۵۱۵۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۵

خراسان رضوی – سبزوار – میدان شریعتی ابتدای خیابان ابومسلم-بین ابومسلم ۲ و۴

کدپستی: ۹۶۱۷۸۶۷۵۴۳

۴۴۲۲۸۹۰۴-(۰۵۱) -۴۴۲۲۸۹۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۱۳

خراسان رضوی – قوچان – خیابان ولیعصر(بازارسبزوار) خیابان شریف واقفی نرسیده به چهارراه اول روبروی هیات جوادیه

کدپستی: ۹۴۷۱۹۴۸۱۱۶

۴۷۲۳۷۷۱۴-(۰۵۱) -۴۷۲۳۲۵۷۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۳

خراسان رضوی – چناران – بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو ۱ پلاک ۴ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۳۶۱۹۶۸۹۸۳

۴۶۱۳۱۵۵۱-(۰۵۱) -۴۶۱۳۰۰۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۴

خراسان رضوی – چناران – چهارراه شهدا-خیابان جانبازان-جنب درمانگاه باران

کدپستی: ۹۳۶۱۷۵۸۶۱۹

۴۶۱۳۲۹۷۷-(۰۵۱) -۴۶۱۳۲۹۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۳۶۸۱۱۴

خراسان رضوی – خواف – نبش فاطمه الزهراء ۸

کدپستی: ۹۵۶۱۷۱۹۳۴۱

۵۴۲۲۱۴۱۴-(۰۵۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۴۷۹۱۱۱

خراسان رضوی – خوشاب – شهر سلطان آباد-بلوار امام رضا(ع)-بین امام رضای ۴و۶-دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۶۵۶۱۳۷۳۴۱

error: Content is protected !!