لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان شمالی

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان شمالی

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۳۸۶۲۱۱۳

خراسان شمالی – اسفراین – خیابان بهار جنوبی-نبش بهار۱۱

کدپستی: ۹۶۶۱۹۴۴۷۰۰

۳۷۲۷۱۴۹۵-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۳۸۶۶۱۱۲

خراسان شمالی – مانه و سملقان – مانه و سملقان (آشخانه) بلوار شهید بهشتی چهارراه بدر ابتدای خ بدر پ ۲۰

کدپستی: ۹۴۵۱۸۶۵۱۵۵

۳۲۹۲۹۸۲۰-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۱

خراسان شمالی – بجنورد – ابتدای خیابان نادر-حاشیه

کدپستی: ۹۴۱۴۹۶۴۵۶۹

۳۲۲۳۲۸۶۸-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۴

خراسان شمالی – بجنورد – -امام خمینی غربی -حدفاصل ۱۵خردادومیدان کارگر -روبروی بانک ملی شعبه امام خمینی نبش کوچه یاس

کدپستی: ۹۴۱۵۷۶۶۱۵۳

۳۲۲۴۰۳۹۵-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۶

خراسان شمالی – بجنورد – ۱۷ شهریور شمالی کوچه احمد زاده کلات

کدپستی: ۹۴۱۵۷۳۵۵۶۱

۲۲۴۹۴۲۳-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۷۲۱

خراسان شمالی – اسفراین – خیابان مطهری ابتدای خ خیام پ۱۰

کدپستی: ۹۶۶۱۶۳۶۴۷۳

۷۲۳۴۶۱۲-(۰۵۸) -۵۷۲۳۴۶۱۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۲

خراسان شمالی – مانه و سملقان – آشخانه –چهار راه شهرداری – خ مطهری غربی – نبش کوچه شهید مقدسی

کدپستی: ۹۴۵۱۷۳۵۱۱۳

۴۲۲۶۱۴۶-(۰۵۸) -۴۲۲۸۱۶۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۴

خراسان شمالی – شیروان – خیابان امام خمینی – حاشیه چهاراه قائم – جنب بانک صادرات

کدپستی: ۹۴۶۱۸۳۷۱۳۹

۶۲۳۴۲۱۲-(۰۵۸) -۶۲۲۵۰۹۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۵

خراسان شمالی – فاروج – شهید موفق۲ کوچه شهید فراهی اواسط کوچه بعداز کافی نت پدیده

کدپستی: ۹۴۸۱۹۱۹۶۵۱

۸۲۲۶۲۰۹-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۸

خراسان شمالی – جاجرم – خ معلم نبش معلم ۱۴

کدپستی: ۹۴۴۱۷۴۷۴۷۴

۳۲۲۶۲۱۰-(۰۵۸) -۵۳۲۲۶۲۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۱۱۲

خراسان شمالی – بجنورد – بلوار مدرس میدان دفاع مقدس روبروی استانداری جنب سوپری

کدپستی: ۹۴۱۴۸۵۷۱۵۵

۳۲۲۵۵۰۵۵-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۱۱۳

خراسان شمالی – شیروان – خیابان امام رضا(ع)ابتدای خیابان شهید رزاز سمت چپ قطعه دوم پلاک۴

کدپستی: ۹۴۶۱۶۴۶۴۹۳

۳۶۲۱۷۷۲۹-(۰۵۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۸۵۹

خراسان شمالی – گرمه – ابتدای بلوار امام رضا روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۹۴۳۱۷۱۳۷۶۱

۳

error: Content is protected !!