لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خوزستان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خوزستان

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱

خوزستان – اهواز – پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده ( لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

۵۵۱۱۴۴۸-(۰۶۱) -۵۵۴۲۸۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۲

خوزستان – اهواز – کیانپارس- خیابان ۵شرقی- پلاک ۶۸- طبقه اول

کدپستی: ۶۱۵۵۹۳۴۶۱۴

۳۹۲۱۷۸۹-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳

خوزستان – اهواز – زیتون کارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانک مسکن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

۴۴۴۹۲۷۰-(۰۶۱) -۴۴۴۹۲۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴

خوزستان – اهواز – کوی۱۵خرداد – خیابان۱۰ – جنب بانک رفاه کارگران – پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

۳۷۸۲۲۹۹-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵

خوزستان – اهواز – اتوبان گلستان .پیچ گلستان -جنب بانک ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

۳۳۳۵۶۹۶۹-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶

خوزستان – اهواز – بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

۲۲۵۸۳۲۰-(۰۶۱) -۲۲۵۸۳۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹

خوزستان – اهواز – کوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

۵۵۶۰۴۸۰-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲

خوزستان – اهواز – خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

۳۷۷۵۹۲۸-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳

خوزستان – اهواز – خ اصلی بنی هاشم بین خ هلالی و فرهانی پلاک ۴۸۸

کدپستی: ۶۱۴۴۸۴۵۹۸۳

۳۳۴۷۹۱۴-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴

خوزستان – اهواز – کوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاک ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

۳۴۴۶۹۹۵۳-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵

خوزستان – اهواز – سه راه باهنر سر بلوار سبلان روبروی دارو خانه

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۳۷۳

۳۲۲۸۸۰۳۲-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶

خوزستان – اهواز – گلستان جنب مجتمع مسکونی روبروی بوستان صدفها ک ۱۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۱۹

۳۳۷۲۵۴۰۱-(۰۶۱) -۳۳۷۲۵۴۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷

خوزستان – اهواز – اتوبان آیت اله بهبهانی کوی مدرس(خروسی) ابتدای خیابان شهدا پلاک ۹

کدپستی: ۶۱۸۵۶۱۷۷۹۶

۳۲۹۲۶۴۱۳-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸

خوزستان – اهواز – خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

۵۵۱۸۰۸۲-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳

خوزستان – دشت آزادگان – سوسنگرد – میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبکه بهداشت – دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان

کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱

۳۶۷۵۰۷۱۰-(۰۶۱) -۳۶۷۵۰۷۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴

خوزستان – شوشتر – خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب

کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷

۶۲۲۶۴۴۱-(۰۶۱) -۶۲۲۳۹۷۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۵

خوزستان – شوشتر – خ طالقانی ک مسجد جامع پلاک۱۳-(جنب صندوق قرض الحسنه ولیعصرعج)

کدپستی: ۶۴۵۱۶۴۶۷۹۸

۳۶۲۲۲۷۰۶-(۰۶۱) -۳۶۲۲۲۷۰۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲

خوزستان – آبادان – بلوار پرویز دهداری خ کوی کارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱

کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷

۵۳۳۴۳۸۹۴-(۰۶۱) -۵۳۳۴۳۸۹۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳

خوزستان – آبادان – بلوار طیب – بیت گلستان ۶و۷ – جنب کارواش کاوه

کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴

۴۴۲۶۲۷۵-(۰۶۱) -۴۴۲۲۶۲۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

خوزستان – خرمشهر – فلکه دروازه خیابان کهنمویی بانک ملی سابق شعبه کهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر

کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

۲۴۲۲۴۹۸۸-(۰۶۱) -۲۴۲۲۴۹۸۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳

خوزستان – شادگان – خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت کلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳

۲۳۲۲۰۱۱۰-(۰۶۱) -۲۳۲۲۰۱۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱

خوزستان – دزفول – خیابان شریعتی غربی خ آزادی بین خ فرمانداری و شاهد پ ۵۳

کدپستی: ۶۴۶۱۶۵۵۶۴۷

۴۲۴۲۸۸۶۵-(۰۶۱) -۶۲۶۸۸۶۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۲

خوزستان – دزفول – خیابان شریعتی کوچه شهید کیانی پلاک ۵۰

کدپستی: ۶۴۶۱۷۷۱۹۹۳

۴۲۲۶۰۷۵۵-(۰۶۱) -۴۲۲۶۰۷۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲

خوزستان – شوش – خ دانش- پایین تر از دکل مخابرات-روبروی بانک صادرات شعبه حسین آباد

کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸

۴۲۸۲۱۰۰۲-(۰۶۱) -۴۲۸۲۰۰۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳

خوزستان – شوش – خ امام (ره) نرسیده به میدان یازهرا جنب مرکز بهداشت

کدپستی: ۶۴۷۱۷۴۴۴۴۴

۴۲۸۳۱۸۱۹-(۰۶۱) -۴۲۸۳۱۸۱۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴

خوزستان – اندیمشک – بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهدای شهرداری(۱۰۰ متر پایین تر از شهرداری)

کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵

۴۲۶۲۷۰۷۵-(۰۶۱) -۴۲۶۲۷۰۷۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲

خوزستان – ماهشهر – بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره کار

کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷

۲۲۳۱۶۰۰-(۰۶۱) -۲۲۳۱۷۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳

خوزستان – امیدیه – شهرک مطهری خ ۲۵متری کانال

کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷

۵۲۶۳۲۵۳۳-(۰۶۱) -۵۲۶۳۲۵۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱

خوزستان – بهبهان – فلکه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری – انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴

کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱

۵۲۸۲۳۳۵۶-(۰۶۱) -۵۲۸۲۳۳۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱

خوزستان – مسجد سلیمان – خ آزادی- ایستگاه سرکوره ها روبرو شهرداری سابق ساختمان سناتور طبقه همکف

کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵

۴۳۲۶۲۹۰۹-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱

خوزستان – رامهرمز – بلوار معلم نبش کوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه

کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷

۲۲۲۷۱۷۶-(۰۶۱) -۲۲۲۷۱۷۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲

خوزستان – باغملک – باغملک-خیابان امام

کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶

۴۳۷۲۶۹۳۱-(۰۶۱) -۴۳۷۲۵۸۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱

خوزستان – هویزه – خیابان امام رضا روبروی سوپر مارکت

کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹

۳۶۷۸۲۱۸۴-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲

خوزستان – اندیمشک – خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع) پلاک ۶۱

کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷

۴۲۶۴۰۶۳۸-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳

خوزستان – دشت آزادگان – سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی

کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹

۳۶۷۴۲۵۳۳-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶

خوزستان – شوشتر – چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری

کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱

۲۶۲۲۳۸۶۲-(۰۶۱) -۲۶۲۲۳۸۶۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷

خوزستان – گتوند – جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹

۲۶۷۲۷۱۱۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴

خوزستان – آبادان – احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت

کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵

۴۴۴۸۲۱۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

خوزستان – خرمشهر – چهار راه شهید مطهری جنب پاساژ نخل ساختمان نگین طبقه فوقانی

کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۴۱۳۶

۵۳۵۲۲۸۵۲-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳

خوزستان – دزفول – خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع

کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹

۴۲۳۲۹۰۴۷-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴

خوزستان – دزفول – خ ۴۵ متری خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی روبروی بانک ملی(شعبه حافظ)

کدپستی: ۶۴۶۱۸۷۶۱۱۱

۴۲۲۶۲۴۹۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۴

خوزستان – ماهشهر – خیابان رازی پشت بازار روز

کدپستی: ۶۳۵۱۷۱۸۷۱۵

۵۲۳۴۴۵۳۱-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵

خوزستان – ماهشهر – خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله

کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳

۲۳۶۹۰۸۴-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶

خوزستان – ماهشهر – خ ش شریفی روبروی مسجد لسان طبقه بالایی بانک ثامن

کدپستی: ۶۳۵۱۸۷۴۶۴۲

۵۲۳۲۸۶۸۷-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲

خوزستان – بهبهان – فلکه نحوی اول جاده زیدون جنب تانک آب

کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱

۵۲۷۲۳۳۰۴-(۰۶۱) -۵۲۷۲۳۳۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳

خوزستان – بهبهان – میدان بیدبلند خیابان پیروز کوچه شهید مسیح پور پلاک ۹۲

کدپستی: ۶۳۳۱۸۹۶۷۷۵

۵۲۸۱۵۸۴۴-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲

خوزستان – مسجد سلیمان – خ ازادی سه راه مخابرات

کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷

۲۲۲۲۰۱۶-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲

خوزستان – رامهرمز – خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاک ۱۷۲

کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵

۲۲۳۳۲۷۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳

خوزستان – ایذه – بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی

کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴

۴۳۶۵۲۱۴۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳

خوزستان – اهواز – فلکه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری

کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱

۳۵۵۳۵۷۲۰-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴

خوزستان – اهواز – فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانک مسکن

کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷

۳۵۵۸۷۱۴۶-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱

خوزستان – رامشیر – خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاک ۵۹

کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۴۶۱۹

۴۳۵۹۴۲۴۴-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱

خوزستان – حمیدیه – خ ۱۷ شهریور – کوی شهید مطهری – روبروی اداره برق شهرستان

کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۱۶۸

۳۶۷۲۴۴۷۵-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۷۱۱۱

خوزستان – آغاجاری – ثبت نشده است

کدپستی: ثبت نشده است

-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۴۱۱۱

خوزستان – اندیکا – ثبت نشده است

کدپستی: ثبت نشده است

-(۰۶۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱

خوزستان – باوی – شهر ملا ثانی پشت ترمینال خیابان اصلی امام خمینی جنب فروشگاه ناصر فیاضی طبقه دوم

کدپستی: ثبت نشده

-(۰۶۱) –

error: Content is protected !!