لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان زنجان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان زنجان

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۴

زنجان – زنجان – خ جاوید- پ۴۴

کدپستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۱۹

۳۳۳۳۱۲۱۳-(۰۲۴) -۳۳۳۲۴۱۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۵

زنجان – زنجان – سه راه امجدیه به سمت کمربندی شمالی جنب مغازه های شهرداری

کدپستی: ۴۵۱۹۶۱۵۴۳۸

۳۳۵۳۵۳۳۰-(۰۲۴) -۳۳۵۳۵۳۳۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۷

زنجان – زنجان – میدان هنرستان – خ خرمشهر روبروی دارای خ وحی

کدپستی: ۴۵۱۵۸۵۳۵۴۳

۳۳۷۴۲۹۰۰-(۰۲۴) -۳۳۷۴۲۹۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۸

زنجان – زنجان – چهارراه امیر کبیر ساختمان صدر-طبقه۱

کدپستی: ۴۵۱۹۶۸۷۵۹۴

۳۳۵۴۳۳۲۸-(۰۲۴) -۳۳۵۶۳۲۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۱

زنجان – خرمدره – خ ولیعصر شهرستان خرمدره

کدپستی: ۴۵۷۱۷۴۴۳۷۸

۳۵۵۳۲۵۶۵-(۰۲۴) -۳۵۵۳۲۵۶۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۲

زنجان – خدابنده (قیدار) – خیابان امام روبروی داروخانه محرمی نبش کوچه شهیدمرحمت کریمی طبقه اول پلاک ۴

کدپستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۷۳

۳۴۲۲۱۶۲۵-(۰۲۴) -۳۴۲۲۱۶۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۳

زنجان – طارم – آببر خیابان امام خیابان میثاق

کدپستی: ۴۵۹۱۹۱۹۸۳۹

۲۸۲۴۳۷۵-(۰۲۴) -۲۸۲۴۳۷۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۶۹۸۱۱۲

زنجان – سلطانیه – استان زنجان -شهرستان سلطانیه -خیابان آزادی – جنب آموزشگاه رانندگی علامه حلی دفتر خدمات الکترونیک انتظامی شهرستان سلطانیه

کدپستی: ۴۵۵۱۶۵۳۹۳۱

۳۵۸۲۴۷۵۷-(۰۲۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۱۱۱

زنجان – ماهنشان – خیابان اسلام جنب بانک کشاورزی دفتر پلیس +۱۰روبروی بانک صادرات

کدپستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹

۳۶۲۲۳۵۷۳-(۰۲۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۶

زنجان – خدابنده (قیدار) – خ ش بهشتی بالاتر از چهارراه شهرداری جنب بیمه دی پ ۴۸۴

کدپستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۵

۲۴۲۲۴۶۴۹-(۰۲۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۷

زنجان – زنجان – میدان ولیعصر(عج) ابتدای خیابان شیخ فضل اله نوری پلاک ۳۷۳

کدپستی: ۴۵۱۵۶۷۴۱۶۴

۳۳۴۶۴۴۷۴-(۰۲۴) -۳۳۴۶۴۴۷۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۸

زنجان – ابهر – خ طالقانی جنوبی – چهارراه نواب – اول نواب شرقی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۴۵۵۶۹

۳۵۲۳۳۶۲۶-(۰۲۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۵۲۲۱

زنجان – ابهر – جاده ترانزیت میدان امام حسین جنب پل هوایی جنب باتک ملی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۱۱۱۱۱

error: Content is protected !!