لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان سیستان و بلوچستان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان سیستان و بلوچستان

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۱

سیستان و بلوچستان – زاهدان – بلوار شهید طباطبایی ۱۶ – جنب معاونت راهنمائی و رانندگی استان

کدپستی: ۹۸۱۹۸۵۶۴۸۵

۳۳۵۱۵۵۵۵-(۰۵۴) -۳۳۵۰۷۱۷۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۲

سیستان و بلوچستان – زاهدان – سه راه پاسداران پشت اداره آب وفاضلاب داخل میلان ۵۰ متر جلوتر دور میدان سمت راست

کدپستی: ۹۸۱۶۶۵۹۹۶۵

۳۳۴۴۶۳۱۷-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۴

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان دانشگاه – جانبازان شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان

کدپستی: ۹۸۱۶۹۱۵۵۴۴

۳۳۴۲۸۶۵۶-(۰۵۴) -۳۳۴۲۵۵۵۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۶

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان امام خمینی(ره) شرقی حدفاصل مرادقلی وجامی امام ۱۹

کدپستی: ۹۸۱۶۷۳۳۴۴۸

۳۳۲۵۲۵۱۰-(۰۵۴) -۳۳۲۵۲۵۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۷

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خ بهشتی بین بهشتی ۲و ۳

کدپستی: ۹۸۱۳۷۶۵۴۹۶

۳۳۲۵۱۸۱۵-(۰۵۴) -۳۳۲۵۱۸۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۸

سیستان و بلوچستان – زاهدان – تقاطع بلوار مزاری و امام خمینی غربی – نبش امام خمینی ۶۴

کدپستی: ۹۸۱۸۶۱۶۸۷۱

۳۳۵۱۲۶۶۱-(۰۵۴) -۳۳۵۱۲۶۶۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۹

سیستان و بلوچستان – زاهدان – زیباشهر تقاطع خ البرز و ناصرخسرو سمت راست نبش خ ناصرخسرو ۴

کدپستی: ۹۸۱۷۹۵۹۱۶۱

۳۳۲۸۴۵۵۴-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۲۱

سیستان و بلوچستان – زابل – – –بلوارکارگر-تقاطع فردوسی

کدپستی: ۹۸۶۱۶۴۷۳۵۳

۳۲۲۲۸۱۲۲-(۰۵۴) -۳۲۲۲۸۱۲۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۳۱

سیستان و بلوچستان – خاش – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی نبش فردوسی ۸ روبروی سالن ورزشی ۲۲ بهمن

کدپستی: ۹۸۹۱۹۱۵۷۹۸

۳۳۷۱۶۵۵۰-(۰۵۴) -۳۳۷۱۶۵۵۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۴۲

سیستان و بلوچستان – زهک – امام خمینی جنوبی پایین تر از ستاد نیروی انتظامی

کدپستی: ۹۸۷۱۹۱۷۶۴۶

۳۲۶۱۲۹۹۸-(۰۵۴) -۳۲۶۱۲۹۹۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۵۳

سیستان و بلوچستان – چابهار – خیابان خیام روبروی بنیاد مسکن

کدپستی: ۹۹۷۱۶۴۳۵۳۵

۳۵۳۲۲۲۴۸-(۰۵۴) -۳۵۳۲۲۲۴۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۶۲

سیستان و بلوچستان – نیک شهر – خ ازادی بعد از راهنمایی و رانندگی

کدپستی: ۹۹۹۱۶۴۷۹۷۱

۳۵۲۳۳۰۴۰-(۰۵۴) -۳۵۲۳۳۰۳۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۷۴

سیستان و بلوچستان – ایرانشهر – م فردوسی تقاطع فردوسی درزاده

کدپستی: ۹۹۱۴۸۱۷۸۳۸

۳۷۲۲۶۶۴۹-(۰۵۴) -۳۷۲۲۶۶۴۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۱۱۲

سیستان و بلوچستان – میرجاوه – خیابان تفتان- روبه روی بانک تجارت

کدپستی: ۹۸۴۱۸۱۷۳۱۷

۳۳۵۸۳۳۰۳-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۲

سیستان و بلوچستان – هیرمند – خیابان امام خمینی

کدپستی: ۹۸۵۱۶۱۴۱۵۷

۳۲۶۲۳۲۱۸-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۳

سیستان و بلوچستان – زابل – خ هامون بخش نیروزب ‍ ‍‍‍‍ ۲۲۰

کدپستی: ۹۸۶۱۷۵۳۴۴۹

۲۲۲۲۸۴۴۵-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۵

سیستان و بلوچستان – کنارک – خیابان خاتم الانبیاء جنب مخابرات

کدپستی: ۹۹۸۱۸۱۷۸۵۱

۳۵۳۸۲۳۱۸-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۶

سیستان و بلوچستان – راسک – خ امام خمینی روبروی بنیاد مسکن محله احمد اباد

کدپستی: ۹۹۳۶۱۴۳۳۳۳

۳۷۱۴۲۸۵۸-(۰۵۴) -۳۷۱۴۲۸۵۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۴

سیستان و بلوچستان – سیب سوران – بلوار معلم

کدپستی: ۹۹۶۱۶۱۷۱۴۳

۳۷۶۹۴۴۶۵-(۰۵۴) -۳۷۶۹۴۴۶۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۵

سیستان و بلوچستان – دلگان – میدان امام علی – جنب آموزش و پرورش

کدپستی: ۹۹۴۷۱۹۴۷۶۸

۶۲۲۴۴۶۵-(۰۵۴) -۶۲۲۴۴۶۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۶

سیستان و بلوچستان – سراوان – خ امام خمینی مسجد علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۹۹۵۱۷۱۵۱۶۴

۳۷۶۳۴۸۰۸-(۰۵۴) -۳۷۶۳۴۸۰۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۳۶۱۳۱۲۲

سیستان و بلوچستان – زاهدان – تقاطع بلوار معلم و جمهوری

کدپستی: ثبت نشده است

-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۳۶۱۷۱۱۶

سیستان و بلوچستان – ایرانشهر – بلوار معلم میدان قدس روبروی ثبت احوال جنب اداره مسکن و شهرسازی

کدپستی: ۹۹۱۵۷۱۸۴۳۸

۳۷۲۳۲۶۲۳-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۳۶۱۹۱۱۷

سیستان و بلوچستان – چابهار – بلوار شهید ریگی -روبروی ستاد انتظامی -ساختمان هلال احمر

کدپستی: ۹۹۷۱۶۴۸۴۶۶

-۳۵۳۲۴۰۴۰-(۰۵۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۳۶۲۵۱۱۱

سیستان و بلوچستان – فنوج – فنوج میدان انقلاب ابتدای خیابان مولوی

کدپستی: ۹۹۴۶۱۴۵۴۹۱

۳۷۱۸۳۹۴۰-(۰

error: Content is protected !!