لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان کرمانشاه

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان کرمانشاه

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۱

کرمانشاه – کرمانشاه – بلوار طاق بستان ( شهید شیرودی ) نبش کوی ۱۱۵

کدپستی: ۶۷۱۴۹۴۶۳۷۵

۳۴۲۱۶۱۷۰-(۰۸۳) -۳۴۲۱۶۱۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۳

کرمانشاه – کرمانشاه – چهارراه وکیل آقا روبروی بانک ملت طبقه فوقانی شیشه بری توان کار

کدپستی: ۶۷۱۸۶۵۴۶۱۳

۳۷۲۲۹۰۹۸-(۰۸۳) -۳۷۲۸۶۳۹۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۴

کرمانشاه – کرمانشاه – چهارراه مدرس جنب کفش بلا

کدپستی: ۶۷۱۳۷۵۳۸۵۶

۷۲۲۰۱۱۴-(۰۸۳) -۷۲۲۰۱۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۵

کرمانشاه – کرمانشاه – – میدان آزادی-خیابان شهید صادقپور-ساختمان رضوان

کدپستی: ۶۷۱۴۶۱۳۱۵۵

۳۸۲۲۷۹۶۱-(۰۸۳) -۳۸۲۲۷۹۶۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۶

کرمانشاه – کرمانشاه – ابتدای بلوارگلها ایستگاه دوم عدالت جنب بانک قوامین

کدپستی: ۶۷۱۵۹۱۵۷۵۷

۳۴۲۳۷۱۰۰-(۰۸۳) -۳۴۲۳۸۱۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۷

کرمانشاه – کرمانشاه – ش الهیه بلوار شهیدان رضایی روبروی بانک ملت نبش کوچه

کدپستی: ۶۷۱۹۹۱۳۶۱۶

۳۸۲۸۳۲۲۸-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۸

کرمانشاه – کرمانشاه – ۲۲ بهمن خیابان نوبهار چهارراه سی متری دوم ساختمان زاگرس

کدپستی: ۶۷۱۴۷۸۴۹۳۴

۳۸۳۸۳۶۰۱-(۰۸۳) -۳۸۳۷۲۹۴۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۹

کرمانشاه – کرمانشاه – میدان فردوسی- ابتدای خیابان کسری (شهید جعفری)- جنب بانک صادرات-مجتمع تجاری اداری- طبقه اول

کدپستی: ۶۷۱۸۹۱۴۶۹۷

۳۷۲۵۴۸۴۹-(۰۸۳) -۳۷۲۵۴۸۴۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۱

کرمانشاه – کرمانشاه – شهرک دولت آباد روبروی بانک تجارت بر خیابان

کدپستی: ۷۱۷۹۹۸۷۶۷۱

۳۸۲۷۵۰۸۸-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۲

کرمانشاه – کرمانشاه – شهرک تعاون روبروی ایستگاه اتش نشانی نرسیده به ۴ راه رودکی

کدپستی: ۶۷۱۴۸۳۶۴۴۴

۳۴۲۶۸۲۱۷-(۰۸۳) -۳۴۲۶۸۱۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۳

کرمانشاه – کرمانشاه – میدان آزادی -خیابان شهید صادقپور-جنب سرپرستی بانک قوامین

کدپستی: ۶۷۱۴۶۴۶۵۱۹

۳۸۲۴۶۲۶۰-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۴

کرمانشاه – کرمانشاه – ۲۲بهمن -بلوار آل آقا (گذرنامه سابق)روبروی پمپ بنزین – خ فجر

کدپستی: ۶۷۱۴۶۷۶۵۶۹

۳۸۳۵۴۲۷۱-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۵

کرمانشاه – کرمانشاه – چهار راه راهنمایی ورانندگی بسمت شهیاد

کدپستی: ۶۷۱۵۶۴۳۵۹۴

۳۸۲۱۰۴۶۰-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۱

کرمانشاه – اسلام آباد غرب – خیابان شهید چمران روبروی سپاه

کدپستی: ۶۷۶۱۹۷۳۱۴۵

۴۵۲۴۱۱۰۲-(۰۸۳) -۴۵۲۴۱۱۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۲

کرمانشاه – پاوه – خ امام محمدغزالی-روبروی اداره پست

کدپستی: ۶۷۹۱۹۹۳۵۷۷

۴۶۱۲۱۶۲۰-(۰۸۳) -۴۶۱۲۴۹۵۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۳

کرمانشاه – جوانرود – میدان فلسطین ابتدای خیابان۲۲بهمن

کدپستی: ۶۷۹۸۱۳۴۹۷۹

۴۶۲۲۹۹۳۲-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۴

کرمانشاه – روانسر – خیابان اصلی روانسر-روبروی بانک رفاه

کدپستی: ۶۷۹۶۱۴۶۸۳۳

۶۵۲۵۵۱۱-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۵

کرمانشاه – هرسین – میدان استقلال -خ شهید مصطفی خمینی

کدپستی: ۶۷۳۱۶۴۳۸۹۶

۴۵۱۲۷۵۹۸-(۰۸۳) -۴۵۱۲۷۵۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۱

کرمانشاه – سرپل ذهاب – ادرس خ راه کربلا چهارراه احمدبن اسحاق

کدپستی: ۶۷۷۱۶۱۳۷۱۹

۲۲۲۸۴۶۳-(۰۸۳) -۲۲۲۸۴۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۲

کرمانشاه – قصر شیرین – خ معلم روبه روی هتل ژوان

کدپستی: ۶۷۸۱۸۶۳۳۳۳

۴۲۲۱۱۶۹-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۷۱

کرمانشاه – کنگاور – بلوار انقلاب جنب فرمانداری روبروی مخابرات

کدپستی: ۶۷۴۱۶,۴۴۸۷۲

۴۸۲۳۶۱۰۰-(۰۸۳) -۴۸۲۳۰۰۵۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۱

کرمانشاه – صحنه – خ مولوی جنب ک اقاقیا۱

کدپستی: ۶۷۴۶۱۳۴۸۷۷

۴۸۳۲۷۴۱۱-(۰۸۳) -۴۸۳۲۷۵۹۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۳

کرمانشاه – سنقر – میدان سپاه جنب اداره آموزش و پرورش ابتدای خیابان علامه طباطبایی

کدپستی: ۶۷۵۱۹۵۴۱۹۷

۴۸۴۳۰۰۶۰-(۰۸۳) -۴۸۴۳۰۰۳۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۱

کرمانشاه – دالاهو – کرند غرب خ ولیعصر جنب بانک مسکن

کدپستی: ۶۷۶۶۱۶۳۵۳۵

۴۳۷۲۵۰۰۹-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۲

کرمانشاه – گیلانغرب – خ شهدا

کدپستی: ۶۷۸۷۱۶۴۶۱۱

۴۳۲۲۸۰۹۸-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۶

کرمانشاه – ثلاث باباجانی – تازه آباد – میدان معلم خیابان فرهنگیان جنب ترمینال قدیم

کدپستی: ۶۷۷۷۱۱۳۴۹۵

۴۶۷۲۵۲۳۳-(۰۸۳) -۴۶۷۲۵۲۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۸

کرمانشاه – اسلام آباد غرب – میدان امام خمینی – خیابان راه کربلا – جنب اداره مخابرات قدیم

کدپستی: ۶۷۶۱۶۱۳۳۹۴

۴۵۲۲۸۹۱۵-(۰۸۳) -۴۵۲۴۵۷۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۹

کرمانشاه – پاوه – بلوار امام محمد غزالی روبروی صدا و سیما

کدپستی: ۶۷۹۱۸۹۸۵۱۹

۲۷۲۲۸۲۰۹-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۳۱

کرمانشاه – جوانرود – میدان بسیج بلوار انقلاب -جنب مسجد نور

کدپستی: ۶۷۹۸۱۸۳۶۴۶

۴۶۲۲۱۸۸۹-(۰۸۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۵۱۶۲۱۱۲

کرمانشاه – کنگاور – خیابان شهید مطهری (فش) بالاتر از مسجد موسی ابن جعفر (ع)

کدپستی: ۶۷۴۱۸۶۶۸۶۷

۴۸۲۳۵۰۹۸-(۰۸۳) -۴۸۲۳۵۰۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۵۱۶۶۱۲۸

کرمانشاه – کرمانشاه – میدان ایثار – روبروی شهرداری منطقه ۲

کدپستی: ۶۷۱۹۶۵۵۳۵۴

۳-۸۲۴۵۳۸۷-(۰۸۳) –

error: Content is protected !!