لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان گلستان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان گلستان

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۱

گلستان – گرگان – خیابان مطهری- مطهری جنوبی – نبش مطهری سیزدهم – ابتدای سی متری استاندارد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۵۶۱۵۸

۳۲۱۵۵۳۴۱-(۰۱۷) -۳۲۱۵۵۳۴۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۲

گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر-عدالت ۳۳-ابتدای بلوار چاله باغ از سمت خیابان ولی عصر-ابتدای قدس ۱۶(کوی بازرگانی)-ک اول سمت راست

کدپستی: ۴۹۱۷۷۴۶۶۳۵

۳۲۲۵۰۲۰۴-(۰۱۷) -۳۲۲۴۱۶۱۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۳

گلستان – گرگان – خ شهدا-روبروی لاله۱۸-ساختمان کوثر-ط۱

کدپستی: ۴۹۱۳۶۶۴۵۳۷

۳۲۲۲۰۹۴۱-(۰۱۷) -۳۲۲۲۰۹۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۴

گلستان – گرگان – چهارراه فلسفی-جنب چاپخانه باقی

کدپستی: ۴۹۱۸۶۳۳۱۴۷

۳۲۳۳۱۰۸۴-(۰۱۷) -۳۲۳۵۰۳۷۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۵

گلستان – گرگان – بلوار جرجان میدان معلم بین جرجان یکم وشهرک فرهنگیان

کدپستی: ۴۹۱۴۸۳۳۳۴۴

۳۲۱۴۸۰۵۰-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۶

گلستان – گرگان – خ جمهوری پایین تر از میدان مازندران چهارراه رسالت روبروی انتظامی شهرستان گرگان

کدپستی: ۴۹۱۹۶۷۳۸۸۹

۳۲۴۲۵۶۱۱-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۱

گلستان – گنبدکاووس – خیابان امام خمینی جنوبی – روبروی سینما ۲۲ بهمن

کدپستی: ۴۹۷۱۸۷۵۱۷۳

۳۳۳۴۵۴۳۲-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۲

گلستان – گنبدکاووس – میدان مرکزی(انقلاب)خیابان طالقانی غربی نرسیده به مخابرات مرکز انقلاب

کدپستی: ۴۹۷۱۶۳۳۷۱۴

۳۳۲۳۹۳۲۰-(۰۱۷) -۳۳۲۳۹۳۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۱

گلستان – آق قلا – خ طالب املی دریا۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

۳۴۵۳۰۵۴۵-(۰۱۷) -۳۴۵۳۰۵۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۳

گلستان – علی آباد – ابتدای بلوار امام رضا -نبش خیابان محمدیه- دفتر پلیس+۱۰ علی آبادکتول

کدپستی: ۴۹۴۱۶۴۴۹۳۳

۳۴۲۲۱۰۳۹-(۰۱۷) -۳۴۲۲۱۰۳۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۴

گلستان – کردکوی – میدان مرکزی

کدپستی: ۴۸۸۱۹۵۹۵۹۳

۳۴۳۴۵۵۳۳-(۰۱۷) -۳۴۳۴۵۵۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۵

گلستان – بندرگز – خیابان امام خمینی -نرسیده به راه اهن -طبقه فوقانی موسسه قوامین

کدپستی: ۴۸۷۱۸۶۷۴۷۱

۳۴۳۶۷۸۰۰-(۰۱۷) -۳۴۳۶۷۸۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۶

گلستان – بندرترکمن – میدان مختومقلی – خیابان ۱۵ خرداد – جنب شهرداری

کدپستی: ۴۸۹۱۷۱۳۷۸۴

۳۴۴۲۴۸۲۲-(۰۱۷) -۳۴۴۲۵۷۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۱

گلستان – کلاله – خیابان امام خمینی (ره )جنوبی – امام خمینی (ره )۱۱ پلاک ۳۲۲

کدپستی: ۴۹۹۱۹۴۳۸۴۷

۳۵۴۴۸۰۳۷-(۰۱۷) -۳۵۴۴۸۰۳۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۲

گلستان – مینودشت – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-نبش کوچه شهید وفاداری

کدپستی: ۴۹۸۱۶۲۴۳۳۶

۳۵۲۲۷۲۲۳-(۰۱۷) -۳۵۲۲۷۲۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۳

گلستان – رامیان – خیابان امام خمینی(ره) جنب کلانتری

کدپستی: ۴۹۵۱۶۱۸۳۹۷

۳۵۸۸۰۱۱۰-(۰۱۷) -۳۵۸۸۱۸۸۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۴

گلستان – آزادشهر – خیابان شهید بهشتی ره

کدپستی: ۴۹۶۱۸۱۴۷۵۸

۳۵۷۳۵۳۰۷-(۰۱۷) -۳۵۷۳۵۳۰۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۴۹۶۱۱۲

گلستان – علی آباد – خیابان امام رضا غربی – رو به روی جهاد کشاورزی جنب مسجد حضرت ولیعصر(عج)

کدپستی: ۴۹۴۱۹۵۳۷۹۷

۳۴۲۴۰۷۲۱-(۰۱۷) -۳۴۲۴۰۷۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۷۴۵

گلستان – گالیکش – خ ش باهنر ک دوازدهم نبش خیابان

کدپستی: ۴۹۸۳۱۵۶۱۷۱

۳۵۸۳۹۳۲۰-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۵

گلستان – گنبدکاووس – خیابان طالقانی شرقی – روبروی بیمارستان مطهری – نبش طالقانی ۶ – طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۹۷۱۷۳۵۶۷۹

۳۳۵۵۱۵۶۰-(۰۱۷) -۳۳۵۵۱۵۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۶

گلستان – گنبدکاووس – م ۱۷ شهریور ساختمان تیرگان ط ۱

کدپستی: ۴۹۷۱۸۴۳۶۹۵

۳۳۳۴۶۶۶۱-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۳۷

گلستان – گمیشان – خ امام خمینی روبروی شرکت گاز

کدپستی: ۴۸۹۶۱۴۱۹۹۷

۵۶۳۶-۳۴۴۶-۰۱۷-(۰۱۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۴۶

گلستان – مراوه تپه – خ مختوم قلی فراغی بعد از دامپزشکی دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۴۹۹۷۱۳۴۱۵۴

۳۵

error: Content is protected !!