لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان لرستان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان لرستان

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۲

لرستان – خرم آباد – خ امام خمینی (ره) نبش ک سعادت

کدپستی: ۶۸۱۵۸۴۳۶۷

۳۳۳۵۳۴۱۴-(۰۶۶) -۳۳۳۵۳۴۱۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۴

لرستان – خرم آباد – خیابان شریعتی روبروی راهنمایی و رانندگی ابتدای زیرگذر

کدپستی: ۶۸۱۴۸۸۴۶۸۳

۳۳۴۲۵۷۴۰-(۰۶۶) -۳۳۴۰۲۱۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۵

لرستان – خرم آباد – خ انقلاب روبروی کوچه ۵ آراسته طبقه اول مجتمع تجاری اداری میلاد نور

کدپستی: ۶۸۱۶۷۸۵۹۳۵

۳۲۲۴۵۱۱-(۰۶۶) -۳۲۰۶۰۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۶

لرستان – خرم آباد – میدان امام حسین(ع) بلوار بهارستان روبروی پمپ بنزین دانشفر

کدپستی: ۶۸۱۴۷۱۱۵۴۱

۳۳۴۳۸۵۵۸-(۰۶۶) -۳۳۴۳۸۵۵۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۹

لرستان – خرم آباد – خیابان امام خمینی ره کوچه مسجد علوی جنب بانک کارآفرین

کدپستی: ۶۸۱۳۹۶۳۸۷۹

۳۳۳۳۸۳۳۴-(۰۶۶) -۳۳۳۳۸۳۳۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۲۱

لرستان – خرم آباد – خ انقلاب پایین تر از مصلی الغدیر روبروی بلوار شورا نبش ک رزمگر

کدپستی: ۶۸۱۳۸۷۴۷۱۶

۳۳۲۱۴۲۷۳-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۲

لرستان – بروجرد – خیابان تختی- جنب بازار چه نیلوفر

کدپستی: ۶۹۱۵۷۵۸۴۱۴

۴۲۵۰۷۳۶۰-(۰۶۶) -۴۲۵۰۷۳۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۳

لرستان – بروجرد – میدان راهنمایی – ابتدای خ ازادی

کدپستی: ۶۹۱۳۸۱۴۴۱۶

۴۲۶۱۲۲۶۸-(۰۶۶) -۴۲۶۱۲۲۶۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۵

لرستان – بروجرد – چهارراه حافظ پشت بانک صادرات

کدپستی: ۶۹۱۳۷۳۵۵۸۸

۴۲۴۶۹۰۳۳-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۳۳

لرستان – الشتر – میدان بسیج-خیابان کهمان خیابان دانش آموز کد پستی

کدپستی: ۶۸۹۱۶۳۶۷۳۵

۳۲۵۲۸۸۶۰-(۰۶۶) -۵۲۲۸۳۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۴۱

لرستان – الیگودرز – روبروی پل زندان خ ساحلی دفتر پلیس+۱۰ شعبه امام الیگودرز

کدپستی: ۶۸۶۱۹۷۳۶۷۱

۲۲۴۱۷۲۳-(۰۶۶) -۲۲۴۱۷۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۵۱

لرستان – درود – بلوار شهید بهشتی جنب راهنمایی و رانندگی میعاد سوم

کدپستی: ۶۸۸۱۷۱۳۱۷۹

۴۲۴۵۰۰۱-(۰۶۶) -۴۲۴۶۶۲۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۶۱

لرستان – ازنا – بلوار ولیعصر(عج) خیابان ششم کد پستی ۶۸۷۱۶

کدپستی: ۶۸۷۱۶۶۴۶۶۴

۶۴۲۲۲۶۴۶-(۰۶۶) -۶۴۲۳۵۳۹۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۱

لرستان – پل دختر – خ امام خ ۲۲ بهمن روبروی اژانس ۶۴۰۰

کدپستی: ۶۸۵۱۸۳۵۹۴۳

۳۲۲۲۹۴۸۴-(۰۶۶) -۳۲۲۲۹۴۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۲

لرستان – بروجرد – خیابان سعدی جنب کفش ملی پلاک ۴۰۱

کدپستی: ۶۹۱۳۹۷۴۷۹۹

۴۲۶۱۵۳۹۴-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۵

لرستان – نورآباد – م شهدا خ ش رجائی

کدپستی: ۶۸۳۱۷۸۴۳۴۷

۳۷۲۴۰۴۷۰-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۶

لرستان – کوهدشت – خ امام خمینی میدان توحید

کدپستی: ۶۸۴۱۶۴۵۸۴۵

۶۲۲۲۷۰۹-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۷

لرستان – دوره چگینی – بلوار امام خمینی جنب فرماندهی نیروی انتظامی

کدپستی: ۶۸۷۷۱۹۳۵۸۱

۳۳۱۵۰۰۷۹-(۰۶۶) -۳۳۱۵۰۰۷۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۸

لرستان – رومشکان – خیابان امام

کدپستی: ۶۸۴۵۱۱۳۵۱۴

۳۲۶۵۴۴۳۲-۰۶۶-(۰۶۶) -۳۲۶۵۴۴۳۱-۰۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۵۲

لرستان – درود – میدان فرمانداری روبروی پاساژ میلاد نور

کدپستی: ۶۸۸۱۸۵۳۱۷۸

۴۳۲۱۴۲۴۲-(۰۶۶) -۴۳۲۱۴۲۴۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۴۲۷۸۱۲۳

لرستان – خرم آباد – خ انقلاب – خ ولیعصر-بالاتر از ارشاد-مکان قبلی سینما ایران

کدپستی: ۶۸۱۶۸۹۴۶۷۴

۳۳۲۰۳۲۸۰-(۰۶۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۴۲۸۲۱۱۸

لرستان – بروجرد – بروجرد – میدان شهید بهشتی- بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۹۱۶۷۴۶۱۷۷

۴۲۵۰۲۶۰۰-(۰۶۶) –

error: Content is protected !!