لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان مازندران

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان مازندران

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۱

مازندران – بابل – مصلی ۷ پشت راهنمایی رانندگی سالن امتحانات

کدپستی: ۴۷۱۴۸۸۵۴۶۴

۳۲۳۳۵۶۰۷-(۰۱۱) -۳۲۳۳۸۰۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۲

مازندران – بابل – میدان قاضی کتی

کدپستی: ۴۷۱۸۶۴۷۷۹۴

۳۲۲۹۹۳۰۲-(۰۱۱) -۳۲۲۰۳۹۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۳

مازندران – بابل – میدان کارگر خ کشاورز جنب کلانتری ۱۲ طبقه بالای پاساژ گنج افروز

کدپستی: ۴۷۱۶۶۹۴۳۹۸

۳۲۲۰۶۳۹۶-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۴

مازندران – بابل – میدان هلال احمر-بلوارطالقانی

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۶۷۶۷

۳۲۲۲۷۴۴۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲

مازندران – ساری – بلوار پاسداران- جنب بیمارستان بوعلی

کدپستی: ۴۸۱۵۸۳۸۴۱۴

۳۳۳۴۰۰۶۳-(۰۱۱) -۳۳۳۴۰۰۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۱

مازندران – بابلسر – ب شریفی شریفی ۴ ج مکتب عصمتیه دفتر خدمات دولت الکترونیک

کدپستی: ۴۷۴۱۷۴۱۱۷۱

۳۵۲۵۹۷۷۱-(۰۱۱) -۲۵۲۵۹۷۷۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۲

مازندران – فریدونکنار – خ شهدا روبروی کوچه اسدی جنب موسسه آرمان

کدپستی: ۴۷۵۱۷۴۳۸۴۱

۳۵۶۶۵۱۴۷-(۰۱۱) -۳۵۶۶۱۶۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۳

مازندران – ساری – سه راه ملا مجدالدین- ابتدای بلوار خزر

کدپستی: ۴۸۱۷۷۵۳۱۳۵

۳۳۴۰۸۶۴۲-(۰۱۱) -۳۳۴۰۸۶۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۴

مازندران – ساری – خیابان امیر مازندرانی- روبروی سه راه شهبند-نبش کوی یاس

کدپستی: ۴۸۱۶۶۳۳۴۱۱

۳۳۳۹۳۹۰۶-(۰۱۱) -۳۳۳۹۲۹۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۶

مازندران – ساری – بلوار کشاورز- نبش کوچه شهید خانفرد ( کشاورز ۶)

کدپستی: ۴۸۱۹۷۸۴۴۸۴

۳۳۲۳۳۸۴۵-(۰۱۱) -۳۳۲۳۳۸۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۷

مازندران – ساری – بلوار امام رضا ابتدای پل تجن

کدپستی: ۴۸۱۷۹۵۵۳۳۷

۳۳۲۰۹۸۴۱-(۰۱۱) -۳۳۱۱۲۷۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۸

مازندران – ساری – قارن- روبروی پاساژ الهیه- کوچه قارن ۴- ساختمان نور-

کدپستی: ۴۸۱۵۷۱۵۹۸۵

۳۳۳۲۸۰۸۷-(۰۱۱) -۳۳۳۲۸۰۸۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۹

مازندران – ساری – م ولیعصر جنب ترمینال دریا ک فرح اباد یکم

کدپستی: ۴۸۱۷۹۱۶۱۸۳

۳۳۲۱۰۱۲۴-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۱

مازندران – آمل – ابتدای بلوار طالقانی جنب ساختمان ارشیا

کدپستی: ۴۶۱۵۶۵۳۱۳۴

۴۳۲۴۱۱۵۱-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۲

مازندران – آمل – خ طالب آملی بین دریای ۲ و ۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

۴۴۲۵۹۹۱۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۱

مازندران – نور – خیابان امام – روبروی پلیس راه

کدپستی: ۴۶۴۱۹۷۳۷۸۶

۴۴۵۱۰۵۳۵-(۰۱۱) -۴۴۵۱۰۵۳۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۲

مازندران – محمود آباد – خیابان امام -کوچه شهید موسوی_والفجر۴_ابتدای کوچه طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۶۳۱۷۵۷۵۱۳

۴۴۷۳۲۷۸۰-(۰۱۱) -۴۴۷۳۲۷۸۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۱

مازندران – قائم شهر – مید ان اما م روبروی مو سسه مالی واعتبا ری سینا طبقه فوقانی درمانگاه نجات ساختمان ملک خیلی

کدپستی: ۴۷۶۵۸۱۸۵۸۳

۴۲۲۶۲۸۹۰-(۰۱۱) -۴۲۲۶۲۸۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۲

مازندران – قائم شهر – خیابان تهران – روبروی کوچه افتخاری جنب بانک مهر وبیمه سلامت

کدپستی: ۴۷۶۵۶۷۵۵۴۴

۴۲۲۰۵۴۹۱-(۰۱۱) -۴۲۲۰۵۴۹۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۳

مازندران – قائم شهر – خ امام خمینی(ره) (خ بابل سابق)-روبروی ک امیرکبیر-کدپستی ۴۷۶۵۸۵۶۴۴۳

کدپستی: ۴۷۶۵۹۳۶۳۶۵

۴۲۲۵۴۷۰۴-(۰۱۱) -۴۲۲۵۴۷۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۱

مازندران – جویبار – خیابان امام روبروی بانک کشاورزی

کدپستی: ۴۷۷۱۶۵۷۱۴۵

۴۲۵۴۱۱۳۰-(۰۱۱) -۴۲۵۴۱۱۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۲

مازندران – سوادکوه – زیرآب- خیابان آزادی-جنب بانک تجارت – طبقه فوقانی عکاسی آرین

کدپستی: ۴۷۸۱۶۱۴۱۶۷

۴۲۴۵۱۹۱۰-(۰۱۱) -۴۲۴۵۰۹۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۱

مازندران – بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد روبروی نیروی انتظامی ابتدای خ شهید ریاحی روبروی مدرسه امام علی

کدپستی: ۴۸۵۱۶۷۴۷۵۷

۳۴۵۷۰۱۳۱-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۲

مازندران – نکاء – خیابان انقلاب روبروی شورلت

کدپستی: ۴۸۴۱۷۳۶۵۸۸

۳۴۷۳۰۴۰۰-(۰۱۱) -۳۴۷۲۶۱۹۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۳

مازندران – گلوگاه – بلوار امام رضا نرسیده به شهرداری داخل کوچه

کدپستی: ۴۸۶۱۶۴۶۶۶۴

۳۴۶۶۰۸۰۲-(۰۱۱) -۳۴۶۶۰۸۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۱

مازندران – نوشهر – خ عمادالدین کریمی روبروی پارک نوید پ۲۴۳ علی آقا ملکی

کدپستی: ۴۶۵۱۷۸۵۱۱۱

۵۲۳۲۸۰۳۸-(۰۱۱) -۵۲۳۲۸۱۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۲

مازندران – چالوس – خیابان ۱۷ شهریور – روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۴۶۶۱۹۶۶۹۵۳

۵۲۲۴۰۹۷۶-(۰۱۱) -۵۲۲۴۰۹۷۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۴

مازندران – رامسر – میدان انقلاب بن بست مطهری ۴۱ جنب اداره پست

کدپستی: ۴۶۹۱۷۴۹۴۳۷

۵۵۲۳۰۵۱۶-(۰۱۱) -۵۵۲۲۲۸۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۵

مازندران – تنکابن – تنکابن_خیابان علامه_روبروی پاسا‍‍ژ آرش-کدپستی ۴۴۴۸۹_۴۶۸۱۸

کدپستی: ۴۶۸۱۸۴۴۴۸۹

۵۴۲۳۲۳۸۰-(۰۱۱) -۵۴۲۳۲۳۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۶

مازندران – عباس آباد – روبروی روبروی اداره مالیات

کدپستی: ۴۶۷۴۱۴۹۷۳۹

۵۴۶۲۱۰۳۱-(۰۱۱) -۵۴۶۲۱۰۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۱

مازندران – کلاردشت – حسنکیف بلوار امام خمینی (ره) جنب مجتمع تجاری لیوسان

کدپستی: ۴۶۶۶۱۱۸۵۴۷

۵۲۶۲۷۲۰۴-(۰۱۱) -۵۲۶۲۷۷۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۳

مازندران – قائم شهر – روبروی خیابان نیما ساخنمان نوروزیان

کدپستی: ۴۷۶۴۷۶۹۸۹۱

۴۲۰۳۳۳۷۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۵

مازندران – بابل – امیرکلا مبدان امام علی(ع) روبروی هتل پردیس

کدپستی: ۴۷۳۱۸۳۶۹۱۵

۳۲۳۵۵۳۰۰-(۰۱۱) -۳۲۳۵۱۸۵۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۶

مازندران – بابل – میدان شهید بزلز طبقه فوقانی بانک کشاورزی

کدپستی: ۴۷۱۳۸۹۶۳۷۴

۳۲۳۳۲۰۵۱-(۰۱۱) -۳۲۳۳۷۸۸۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۷

مازندران – بابل – بلوار امام رضا(ع)[جاده قایمشهر]-خداداد ۲۳ -روبروی اداره فنی و حرفه ای

کدپستی: ۴۷۱۶۶۵۶۹۹۸

۳۲۲۵۴۵۰۰-(۰۱۱) -۳۲۲۵۴۵۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۸

مازندران – سیمرغ – بلوار معلم میدان شهید کشوری ابتدای بلوار شهد ذبیحی

کدپستی: ۴۷۷۳۱۵۵۵۵۵

۴۲۳۵۵۱۳۰-(۰۱۱) -۴۲۳۵۵۱۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۹

مازندران – نور – چمستان – میدان امامخمینی پاساژ رضا

کدپستی: ۴۶۴۱۴۱۹۸۱۶

۴۴۶۶۲۳۳۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۱

مازندران – بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد چهارراه فرمانداری جنب اداره تعاون بهشهر

کدپستی: ۴۸۵۱۶۴۴۴۷۳

۲۵۰۳۸-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۳

مازندران – بابلسر – پاسداران – اول پاسداران ۱۶ پشت مغازهها سمت راست درب دوم

کدپستی: ۴۷۴۱۸۵۵۵۴۵

۳۵۲۸۷۲۰۱-(۰۱۱) -۳۵۲۸۸۲۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۴

مازندران – بندپی (غربی و شرقی) – بابل -بندپی- شهر گلیا جنب پاسگاه انتظامی

کدپستی: ۴۷۳۶۳۴۲۴۵۴

۳۲۷۲۵۸۴۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۵۱

مازندران – میاندرود – شهرستان سورک چهارراه آزادگان جنب بانک ملی

کدپستی: ۴۸۴۴۱۵۴۶۵۹

۳۳۸۸۶۴۲۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۳

مازندران – آمل – بلوار امام رضا (ع) جنب اداره پست مرکزی

کدپستی: ۴۶۱۳۹۱۷۱۱۶

۴۳۲۳۱۶۰۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۴

مازندران – آمل – خ امام رضا جنب تکیه ایرائی نبش رضوان ۱۹

کدپستی: ۴۶۱۳۶۳۵۶۵۹

۴۳۲۷۳۱۵۲-(۰۱۱) -۴۳۲۷۳۱۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۵

مازندران – آمل – خ امام خمینی روبروی فرمانداری جنب درمانگاه سپاه

کدپستی: ۴۶۱۵۷۱۴۱۷۵

۴۴۲۲۵۷۱۷-(۰۱۱) -۴۴۲۵۸۸۵۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۶

مازندران – آمل – بلوار طالب آملی دریای ۴۳ جنب قندمازند پلیس+۱۰

کدپستی: ۴۶۱۷۹۷۷۵۹۶

۴۴۲۸۶۹۳۰-(۰۱۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۹۲۷

مازندران – تنکابن – خ جمهوری نرسیده به پمپ بنزین بالای نانوایی سنگکی

کدپستی: ۴۶۸۱۹۵۶۷۳۳

۵۴۲۲۲۰۱۲-(۰۱۱) -۵۴۲۱۱۱۹۱

error: Content is protected !!