لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان مرکزی

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان مرکزی

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۵

مرکزی – اراک – خیابان آیت اله غفاری تقاطع خیابان قائم مقام

کدپستی: ۳۸۱۷۷۱۳۷۵۱

۳۲۲۷۲۴۳۰-(۰۸۶) -۳۳۲۴۵۲۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۸

مرکزی – اراک – خ هپکو(جهاد). ابتدای فاز ۲ شهرک شهید بهشتی روبروی مسجد الزهرا جنب آژانس هپکو

کدپستی: ۳۸۱۸۹۹۳۱۳۸

۳۳۱۲۵۶۸۶-(۰۸۶) -۳۳۱۲۴۶۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۹

مرکزی – اراک – میدان امام (میدان انقلاب ) جنب شهرداری منطقه ۳

کدپستی: ۳۸۳۱۶۷۵۷۶۶

۳۲۷۶۰۰۲۴-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۱

مرکزی – اراک – خیابان شهیدشیرودی -(حدفاصل میدان راه آهن وسه راه گلها)نبش کوچه ایثار

کدپستی: ۳۸۱۳۸۹۵۵۳۵

۳۲۲۲۹۱۱۱-(۰۸۶) -۳۲۲۲۶۰۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۲

مرکزی – اراک – میدان شریعتی – ابتدای خیابان شریعتی روبروی بانک کار آفرین

کدپستی: ۳۸۱۳۶۱۳۱۱۴

۳۴۰۲۹۳۴۴-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۴

مرکزی – اراک – خیابان طالقانی بالاتر از مسجد امام حسین روبروی بانک ملی طالقانی

کدپستی: ۳۸۱۵۶۹۸۷۴۱

۳۲۷۹۲۲۸۰-(۰۸۶) -۳۲۷۹۲۲۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۵

مرکزی – اراک – انتهای خ قائم مقام نبش میدان مقاومت- نرسیده به میدان امام حسین (شهرک بعثت فاز یک)

کدپستی: ۳۸۱۷۶۹۴۸۷۹

۳۲۲۶۵۴۵۷-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۶

مرکزی – اراک – خ دانشگاه میدان نماز نبش سردار جنگل

کدپستی: ۳۸۱۷۸۱۵۶۵۳

۳۲۲۷۵۲۳۲-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۷

مرکزی – اراک – خ شهدا خ تفرش نبش یعقوبی-روبروی مسجد امام رضا ع

کدپستی: ۳۸۱۴۷۳۹۴۴۸

۳۴۲۵۱۶۴۴-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۵۱

مرکزی – ساوه – خیابان جمهوری-خیابان استقلال غربی-بعدازورزشگاه انقلاب-روبروی کوچه استقلال ۱۰

کدپستی: ۳۹۱۳۸۳۳۹۶۱

۴۲۲۱۹۵۵۳-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۶۱

مرکزی – زرندیه – مامونیه میدان ولیعصر جاده خیابان ساوه دفتر خدمات الکترونیک انتظامی

کدپستی: ۳۹۴۱۶۶۵۵۵۳

۴۵۲۲۶۱۱۴-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۱

مرکزی – آشتیان – خیابان استقلال (کنار پل اصلی)

کدپستی: ۳۹۶۱۶۳۳۹۶۹

۷۲۲۲۸۴۷-(۰۸۶) -۷۲۲۲۸۴۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۲

مرکزی – شازند – خ شهید بهشتی

کدپستی: ۳۸۶۱۶۳۳۶۵۷

۴۲۲۱۸۴۲-(۰۸۶) -۲۴۲۲۱۸۴۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۳

مرکزی – کمیجان – خیابان دکترلقمانی – حدفاصل میدان معلم تا چهار راه مهدیه

کدپستی: ۳۸۵۱۷۱۷۳۱۵

۳۵۴۵۵۰۸۸-(۰۸۶) -۳۵۴۵۵۱۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۴

مرکزی – تفرش – خ ش بهشتی

کدپستی: ۳۹۵۱۶۹۵۶۹۷

۳۶۲۲۵۸۱۷-(۰۸۶) -۳۶۲۲۶۰۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۵۱

مرکزی – خمین – خ شریعتی – نبش کوچه ش محمدی

کدپستی: ۳۸۸۱۱۴۴۴۵۹

۴۶۲۲۷۴۹۳-(۰۸۶) -۴۶۲۲۷۴۹۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۱

مرکزی – دلیجان – خیابان امام حسین(ع)

کدپستی: ۳۷۹۱۹۷۵۴۸۸

۴۴۲۳۳۲۵۵-(۰۸۶) -۴۴۲۳۳۲۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۲

مرکزی – محلات – خیابان آیت ا… مقدسی نرسیده به میدان نماز -کد پستی۳۷۸۱۷۸۳۷۳۴

کدپستی: ۳۷۸۱۷۸۳۸۳۴

۴۳۲۳۰۶۰۶-(۰۸۶) -۴۳۲۲۳۴۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۳

مرکزی – ساوه – خیابان امام خمینی ۱۴ – جنب مسجد صاحب الزمان

کدپستی: ۳۹۱۳۹۵۷۸۴۳

۴۲۲۱۱۰۷۱-(۰۸۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۴

مرکزی – ساوه – خ شهید مطهری (خ تهران) روبروی هلال احمر نرسیده به پمپ بنزین

کدپستی: ۳۹۱۴۸۱۵۸۷۵

۴۲۲۱۳۵۰۰-(۰۸۶) -۴۲۲۴۱۰۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۱۱

مرکزی – فرمهین – میدان قائم مقام ساختمان الماس طبقه اول

کدپستی: ۳۹۵۳۱۱۹۱۱۵

۳۷۲۴۳۹۹-(۰۸۶) -۳۷۲۴۳۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۲۵

مرکزی – خنداب – بلوار یادگار امام

کدپستی: ۳۸۴۱۹۳۳۴۱۷

error: Content is protected !!