لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان یزد

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان یزد

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۱

یزد – یزد – میدان شهداء محراب ابتداء خیابان آیت ا… کاشانی به سمت میدان ابوذر خیابان ۱۵ خرداد کوچه اول پشت فروشگاه ۱۵خرداد

کدپستی: ۸۹۱۶۸۱۴۷۹۱

۳۸۲۵۸۶۰۰-(۰۳۵) -۳۸۲۵۸۶۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۳

یزد – یزد – میدان مهدیه بلوارامام جعفرصادق بن بست پنجم امام جعفرصادق-پلاک آب ۱۵۸۸۸۷

کدپستی: ۸۹۱۶۷۱۴۴۹۸

۶۲۸۴۲۷۲-(۰۳۵) -۶۲۸۴۲۷۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۴

یزد – یزد – ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیکی

کدپستی: ۸۹۱۶۹۴۴۴۹۱

۷۲۵۸۸۰۹-(۰۳۵) -۷۲۴۵۱۰۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۵

یزد – یزد – چهارراه معلم – جنب پمپ بنزین بلوار پاکنژاد (کمربندی) روبروی بانک ملی – ابتدای کوچه شهید زارع

کدپستی: ۸۹۱۷۶۴۳۴۹۵

۳۷۲۶۲۴۳۴-(۰۳۵) -۳۷۲۴۳۳۵۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۶

یزد – یزد – چهارراه بعثت -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -کوچه سرپلک -پلاک ۱۰۳

کدپستی: ۸۹۱۹۹۱۶۱۶۵

۶۲۲۶۱۶۸-(۰۳۵) -۶۲۲۶۱۶۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۷

یزد – یزد – خیابان کاشانی – خیابان دکتر چمران – بعد از بانک ملی

کدپستی: ۸۹۱۵۶۱۴۵۳۹

۶۲۹۰۰۱۰-(۰۳۵) -۶۲۹۰۰۱۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۸

یزد – یزد – آزادشهر فلکه ۲ ابتدای خیابان ابوریحان کوچه دبستان حافظ پلاک ۱۷

کدپستی: ۸۹۱۷۸۶۳۶۷۹

۳۷۲۰۴۷۷۷-(۰۳۵) -۳۷۲۲۷۴۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۹

یزد – یزد – صفائیه – بلوار پرفسور حسابی

کدپستی: ۸۹۱۵۱۶۶۸۴۱

۸۲۰۷۵۱۰-(۰۳۵) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۱

یزد – یزد – بلوار جمهوری – چهارراه محمود آباد

کدپستی: ۸۹۱۸۷۵۷۸۷۶

۵۲۵۴۶۶۳-(۰۳۵) -۵۲۶۵۵۳۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۲

یزد – یزد – یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب کلانتری۱۴(پلس راه سابق)

کدپستی: ۸۹۴۹۱۳۴۸۸۹

۳۸۳۳۱۴۴۴-(۰۳۵) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۱

یزد – خاتم – میدان معلم ابتدای خ شهید صدوقی

کدپستی: ۸۹۸۸۱۳۳۸۴۳

۳۲۵۷۱۲۲۶-(۰۳۵) -۳۲۵۷۱۲۲۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۲

یزد – تفت – میدان امام- حسینیه امام – طبقه فوقانی – دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۹۹۱۸۱۶۱۴۳

۳۲۶۲۳۰۱۰-(۰۳۵) -۳۲۶۲۳۰۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۲

یزد – میبد – ابندای خ سعیدی روبروی آموزش و پرورش قدیم

کدپستی: ۸۹۶۱۸۳۳۳۷۵

۳۲۳۲۷۹۵۱-(۰۳۵) -۳۲۳۲۷۹۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۵

یزد – بافق – بلوار امام خمینی روبروی خ مالک اشتر

کدپستی: ۸۹۷۱۹۷۳۸۱۵

۳۲۴۳۱۸۵۲-(۰۳۵) -۳۲۴۳۱۴۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۶

یزد – اردکان – بلوار شهید بهشتی تقاطع خیابان جمهوری دفترتعویض پلاک و پلیس+۱۰ طاهری

کدپستی: ۸۹۵۱۷۶۳۱۱۱

۷۲۴۸۵۵۱-(۰۳۵) -۲۷۲۴۸۵۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۷

یزد – ابرکوه – میدان بسیج ابتدای خیابان شهد صدوقی کوچه شهید فاتحی پلاک۲۰۵

کدپستی: ۸۹۳۱۶۵۹۴۵۵

۳۲۸۲۵۱۱۹-(۰۳۵) -۳۲۸۲۷۳۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۹

یزد – اشکذر – خیابان شهید پورحسینی

کدپستی: ۸۹۴۱۶۳۳۶۳۵

۳۲۷۲۷۵۷۵-(۰۳۵) -۳۲۷۲۶۳۲۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۱۱۱

یزد – مهریز – بلوار هفتم تیر روبروی دادگستری جنب فرمانداری

کدپستی: ۸۹۸۱۹۳۴۸۷۷

۳۲۵۳۱۳۳۱-(۰۳۵) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۳۱

یزد – بهاباد – خیابان امام خمینی ره-جنب دادگا ه اسلامی-بن بست شهید غنی زاده

کدپستی: ۸۹۷۶۱۳۷۹۶۳

۲۴۷۲۰۱۷۲-(۰۳۵) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۶۸۱۱۲

یزد – میبد – ثبت نشده است

کدپستی: ثبت نشده است

-(۰۳۵) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۶۹۱۱۲

یزد – اردکان – یزد- اردکان- بلوار شهید بهشتی- جنب چوفا

کدپستی: ۸۹۵۱۶۷۵۵۱۵

۳۲۲۵۳۶۱۴-(۰۳۵) –

error: Content is protected !!