لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان اصفهان

 

اصفهان

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۳

اصفهان – اصفهان – خ آزادگان -چهارراه فرایبورگ-ابتدای خ مصلی-روبروی سیلو-نبش بن بست اول-ط اول

کدپستی: ۸۱۶۴۹۱۳۱۶۳

۶۶۱۷۲۰۰-(۰۳۱) -۶۶۱۷۲۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۴

اصفهان – اصفهان – خ جی – قبل از]چهار راه پروین – نبش کوچه ظفر- روبروی داروخانه دکتر محمدی

کدپستی: ۸۱۵۶۸۵۴۹۹۴

۳۲۲۹۹۶۶۴-(۰۳۱) -۳۲۲۸۶۰۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۵

اصفهان – اصفهان – خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران ابتدای خیابان شریف واقفی روبروی بانک ملی

کدپستی: ۸۱۵۳۹۹۳۱۶۳

۳۲۶۵۲۹۶۵-(۰۳۱) -۳۲۶۴۲۰۱۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۶

اصفهان – اصفهان – خیابان نشاط روبروی اداره پست نشاط

کدپستی: ۸۱۵۴۶۶۸۱۸۵

۳۲۵۰۵۰۲۱-(۰۳۱) -۳۲۵۰۵۰۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۸

اصفهان – اصفهان – خ پروین بعد از چهارراه شیخ طوسی به سمت آتش نشانی کنار گذر کوی انقلاب ۱۰۱ پ ۲

کدپستی: ۸۱۹۸۹۹۳۳۳۹

۳۵۵۹۴۹۵۱-(۰۳۱) -۳۵۵۹۴۹۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۹

اصفهان – اصفهان – میدان شهدا – ابتدای کاوه – نبش خ آیت اله ادیب(مدرس) جنب ایستگاه مترو

کدپستی: ۸۱۴۸۹۷۳۱۳۳

۳۴۴۶۱۶۸۵-(۰۳۱) -داخلی ۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۳

اصفهان – اصفهان – حدفاصل سه راه سیمین و تقاطع اتوبان _ روبروی بانک تجارت

کدپستی: ۸۱۷۴۸۶۹۸۶۱

۳۷۷۷۲۱۲۷-(۰۳۱) -۳۷۷۷۲۱۲۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۴

اصفهان – اصفهان – خیابان رباط دوم مابین فرعی ۷ و۹ جنب شیرینی مادر ساختمان نقشینه طبقه اول

کدپستی: ۸۱۹۶۸۱۵۶۷۷

۳۴۳۹۴۰۵۷-(۰۳۱) -۳۴۳۹۴۰۵۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۵

اصفهان – اصفهان – خیابان ارتش نرسیده به پل حسین آباد نبش سجادیه ۴

کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۷۶۶۱

۳۶۲۵۷۸۵۷-(۰۳۱) -۳۶۲۵۷۸۵۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۷

اصفهان – اصفهان – میدان قدس – ابتدای خیابان مدرس – روبروی بیمارستان فیض۳۱۱۱۲۷

کدپستی: ۸۱۹۹۷۴۴۸۱۶

۳۴۴۸۸۲۲۲-(۰۳۱) -۳۴۴۸۸۳۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۸

اصفهان – اصفهان – خیابان جی خیابان شهدای ستار جنب آموزشگاه زبان صفاهان

کدپستی: ۸۱۵۹۱۵۸۵۷۳

۳۵۲۴۵۵۱۱-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۹

اصفهان – اصفهان – خیابان طیب مقابل شیرینی سرای خورشید

کدپستی: ۸۱۳۶۷۴۷۵۸۹

۳۲۳۶۲۰۰۵-(۰۳۱) -۳۲۳۶۴۰۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۱

اصفهان – اصفهان – سپاهان شهر-میدان غدیر-مجتمع عقیق چهار-طبقه اول-واحد۵

کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۶۶۹۱

۳۶۵۱۲۳۰۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۲

اصفهان – اصفهان – چهارراه جهاد ابتدای بلوار آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی ط اول واحد ۴

کدپستی: ۸۱۸۵۷۷۷۳۵۳

۳۷۷۳۶۴۶۰-(۰۳۱) -۳۷۷۳۶۴۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۳

اصفهان – اصفهان – خیابان امام خمینی قبل از ورودی خانه اصفهان جنب بانک مسکن

کدپستی: ۸۱۳۹۹۵۹۸۴۵

۳۳۳۳۸۰۰۴-(۰۳۱) -۳۳۳۳۸۰۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۴

اصفهان – اصفهان – میدان جمهوری اسلامی جنب بانگ مسکن کوچه شهید شهبازی

کدپستی: ۸۱۸۹۶۱۳۵۱۴

۳۳۳۷۲۰۶۸-(۰۳۱) -۳۳۳۷۲۰۶۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۵

اصفهان – اصفهان – خیابان رودکی ابتدای خیابان علامه جعفری نبش ک شماره ۳۰ شهید کرمانی پ۲۰

کدپستی: ۸۱۷۶۸۴۹۳۱۲

۳۷۸۶۶۰۰۹-(۰۳۱) -۳۷۸۶۷۱۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۶

اصفهان – اصفهان – خیابان زینبیه نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی جنب ورزشگاه بهمن

کدپستی: ۸۱۹۷۷۹۷۸۶۵

۳۵۶۴۱۵۶۳-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۷

اصفهان – رهنان – خ شریف غربی نرسیده به خیابان کهندژ روبروی اداره برق

کدپستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۵

۳۷۳۵۰۱۳۰-(۰۳۱) -۳۷۳۸۳۶۳۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۸

اصفهان – اصفهان – خ سجاد نبش خیابان شهد خلیلی پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۶۷۷۱۳۱۶۰

۳۶۶۰۲۵۸۵-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۹

اصفهان – اصفهان – خ بهارستان خ الفت خ ایثارشمالی مجتمع تجاری نوروزی

کدپستی: ۸۱۴۳۱۴۹۳۷۶

۳۶۸۲۱۰۰۲-(۰۳۱) -۳۶۸۲۲۵۲۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۱

اصفهان – اصفهان – بخش کوهپایه خ شهید قدوسی جنب نمایشگاه اتومبیل مجنون

کدپستی: ۸۳۷۱۸۱۳۱۸۵

۴۶۴۲۴۵۲۰-(۰۳۱) -۴۶۴۲۴۵۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۲

اصفهان – اصفهان – خ اشراق رو به وری بازار بزرگ اشراق

کدپستی: ۸۱۹۳۹۵۱۴۱۵

۳۴۵۰۰۰۱۷-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۳

اصفهان – اصفهان – انتهای خیابان هشت بهشت شرقی خ نیروی جنوبی سه راه آزادی

کدپستی: ۸۱۵۷۹۵۸۷۵۳

۳۲۶۶۷۵۷۳-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۱

اصفهان – خمینی شهر – بلوار امیرکبیر -مقابل سازمان اتوبوسرانی -داخل خیابان سفیر امید مجتمع فرهنگ

کدپستی: ۸۴۱۸۷۳۵۴۸۳

۳۳۵۱۵۰۰۵-(۰۳۱) -۳۳۵۱۵۰۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۲

اصفهان – خمینی شهر – بلوار آزادگان – نبش ک ش داورپناه – ساختمان کوثر

کدپستی: ۸۴۱۵۶۱۶۵۳۱

۳۳۶۰۳۵۵۵-(۰۳۱) -۳۳۶۰۳۵۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۳

اصفهان – دولت آباد برخوار – برخوار – بلوار جانبازان-جنب بوستان نماز-رضوی۱ پ ۳۸

کدپستی: ۸۳۴۱۷۶۳۵۸۶

۴۵۸۲۹۳۹۴-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۴

اصفهان – درچه – خیابان ایت الله درچه ای –روبروی دبستان مصطفی خمینی

کدپستی: ۸۴۳۱۷۵۹۷۹۳

۳۳۷۶۷۱۱۰-(۰۳۱) -۳۳۷۶۷۱۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۲۴

اصفهان – تیران و کرون – بلوار امام خمینی کوی امیرکبیر (کوچه مخابرات قدیم ) ساختمان بنت الهدی

کدپستی: ۸۵۳۱۶۱۴۷۷۶

۴۲۲۲۰۵۲۰-(۰۳۱) -۴۲۲۲۰۷۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۳۱

اصفهان – نائین – بلوار بعثت – نبش خیابان قدوسی – ساختمان مهر -دفتر خدمات الکترونیک انتظامی

کدپستی: ۸۳۹۱۸۵۸۶۱۶

۴۶۲۶۱۰۰۰-(۰۳۱) -۴۶۲۵۹۵۸۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۴۱

اصفهان – خور و بیابانک – -خیابان کمربندی- شهرک ولیعصر- کوچه نرگس-پلاک ۳۸۱

کدپستی: ۸۳۶۱۶۷۴۴۵۴

۴۶۳۲۴۸۴۸-(۰۳۱) -۴۶۳۲۴۶۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۲

اصفهان – نجف آباد – خیابان شریعتی روبروی خیابان رسالت جنب خیابان آبشار

کدپستی: ۸۵۱۴۸۶۶۹۴۱

۴۲۷۴۱۹۰۰-(۰۳۱) -۴۲۷۴۱۹۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۳

اصفهان – نجف آباد – خ شریعتی غربی بعد از چهارراه الله اکبر نبش خیابان بوستان

کدپستی: ۸۵۱۳۶۶۸۴۳۳

۴۲۶۴۷۰۱۰-(۰۳۱) -۴۲۶۱۳۲۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۴۱

اصفهان – زرین شهر – خیابان امام شمالی خ جام جم جنب سینما

کدپستی: ۸۴۷۱۸۶۷۳۸۱

۵۲۲۱۰۱۸۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۲

اصفهان – مبارکه – بلوار شریعتی – ابتدای خیابان شهید باهنر – پلاک ۷

کدپستی: ۸۴۸۱۹۶۵۶۸۷

۵۲۴۴۰۷۷۰-(۰۳۱) -۵۲۴۴۰۷۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۳

اصفهان – لنجان – خ رجایی- بلوار معراج- جنب فرمانداری لنجان

کدپستی: ۸۴۷۱۷۹۳۱۸۶

۵۲۲۷۲۰۷۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۴

اصفهان – فلاورجان – کلیشاد -بلوار شهید مطهری-ابتدای بلوار شهید با هنر تقاطع اول

کدپستی: ۸۴۵۶۱۱۶۱۷۵

۳۷۴۸۸۲۰۳-(۰۳۱) -۳۷۴۸۸۲۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۵

اصفهان – فلاورجان – بلوار توحید کوچه شهید موگوئی دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۵۱۱۵۳۲۴۱

۳۷۴۲۸۴۴۴-(۰۳۱) -۳۷۴۲۸۴۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۵۷۱

اصفهان – فریدن – داران-بلوار آیت اله طالقانی خیابان شهید بهشتی

کدپستی: ۸۵۶۱۹۵۵۵۸۳

۵۷۲۲۸۰۲۲-(۰۳۱) -۵۷۲۲۸۰۲۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۱

اصفهان – کاشان – بلوار نماز -نرسیده به خیابان امام-جنب کوچه اذان ۱۲

کدپستی: ۸۷۱۶۶۵۴۸۳۸

۵۵۴۶۹۱۰۲-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۳

اصفهان – کاشان – بلوار ش خادمی روبروی فرمانداری

کدپستی: ۸۷۱۵۱۷۳۹۶۳

۵۵۵۷۶۹۹۰-(۰۳۱) -۵۵۵۷۶۹۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۴

اصفهان – کاشان – م کمال الملک – خیابان باباافضل- روبروی مسجدالرسول- ابتدای کوچه آزادی۴۰

کدپستی: ۸۷۱۳۶۹۸۴۹۳

۵۵۴۴۴۲۰۲-(۰۳۱) -۵۵۴۴۴۲۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۱

اصفهان – اردستان – بلوار یادگار امام جنب آموزشگاه رانندگی مهدی

کدپستی: ۸۳۸۱۸۸۴۷۶۱

۵۴۲۳۲۲۱۰-(۰۳۱) -۵۴۲۳۲۳۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۳

اصفهان – آران و بیدگل – بلوار عاملی – خیابان شهید عربیان – روبروی تامین احتماعی

کدپستی: ۸۷۴۱۶۶۳۱۵۴

۵۴۷۵۴۱۰۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۵

اصفهان – نطنز – بلوار طالقانی بالاتر از تعاونی۱۷

کدپستی: ۸۷۶۱۶۳۵۳۹۵

۵۴۲۲۳۶۴۹-(۰۳۱) -۵۴۲۲۱۶۷۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۱

اصفهان – گلپایگان – خیابان امام حسین -بعد از مسجد حجت الاسلام دفتر خدمات الکترونیک انتظامی مسلم خلیلی گشنیگانی

کدپستی: ۱۷۳۷۱۸۷۷۱۷

۵۷۴۷۰۸۱۸-(۰۳۱) -۵۷۴۷۰۸۳۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۵

اصفهان – چادگان – خ خرمشهر

کدپستی: ۸۵۷۱۹۱۵۶۴۳

۵۷۷۲۶۲۲۸-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۱

اصفهان – شهرضا – میدان شهید مفتح بلوار شهیدقانع جنب میدان میوه

کدپستی: ۸۶۸۸۱۱۱۱۱۱

۵۳۵۰۹۲۲۵-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۲

اصفهان – خمینی شهر – بلوار توحید ۲۰۰ متر بالاتر اتوبوسرانی مقابل خانه تاریخی

کدپستی: ۸۴۱۸۷۵۸۴۸۴

۳۳۵۱۳۶۵۸-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳

اصفهان – شاهین شهر – گز- شاهین شهر- بلوار معلم نبش خیابان کارگر

کدپستی: ۸۳۴۴۱۴۷۸۹۹

۴۵۷۲۷۳۵۷-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳۱۵۳

اصفهان – اصفهان – ملک شهر حیابان بهارستان غربی چهار راه مفتح

کدپستی: ۸۱۹۵۷۵۴۳۲۶

۳۴۲۰۶۱۹۵-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۴

اصفهان – لنجان – شهر باغبهادران میدان دو رباط ابتدای بلوار امام خمینی

کدپستی: ۸۴۷۶۱۴۵۷۳۷

۵۲۵۰۴۸۶۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۵

اصفهان – بن رود – بخش بن رود – ورزنه -بلوار شیخ بهایی دفتر شرقی ترمینال شیخ بهایی

کدپستی: ۸۳۷۵۱۴۳۳۷۷

۴۶۴۸۵۶۳۲-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۷

اصفهان – مهردشت – سایت اداری بخشداری – دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۵۴۷۱۶۱۳۴۱

۴۲۲۷۵۹۸۰-(۰۳۱) -۴۲۲۷۵۹۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۸

اصفهان – نجف آباد – خیابان امام میدان امام حسین (ع) بلوار جانبازان نرسیده به سه راه یزدانشهر

کدپستی: ۸۵۱۶۹۱۴۴۱۶

۴۲۴۴۳۵۶۶-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۲۷

اصفهان – خمینی شهر – م شهدا ابتدای خ کهندژ مقابل درمانگاه قدس

کدپستی: ۸۴۱۶۶۴۳۶۵۶

۳۳۶۳۳۵۳۵-(۰۳۱) -۳۳۶۳۳۵۳۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۱

اصفهان – میمه – جنب شهررداری بلوار انقلاب اسلامی

کدپستی: ۸۳۵۱۶۴۳۱۶۸

۴۵۴۲۷۰۶۰-(۰۳۱) -۴۵۴۲۷۸۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۲

اصفهان – جرقویه – خ امام خمینی جنب تا مین اجتماعی

کدپستی: ۸۳۷۷۱۱۳۳۱۴

۴۶۶۲۳۹۳۶-(۰۳۱) -۴۶۶۲۳۹۳۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۳

اصفهان – دولت آباد برخوار – دولت آباد شهر خورزوق بلوار ولیعصر عج محله دلیگان کوچه روبروی قرض الحسنه حضرت رسول صلی الله علیه واله

کدپستی: ۸۳۴۵۱۷۸۸۶۵

۴۵۴۰۹۳۹۶-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۶۵۱۱۱

اصفهان – هرند – بلوار شهید صفار جنب حوزه علمیه امام هادی ع

کدپستی: ۸۳۷۴۱۷۱۳۸۹

۴۶۴۰۳۷۰۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۳

اصفهان – شهرضا – بلوار امام خمینی-جنب ورزشگاه ش جهانمردی-اداره پست سابق

کدپستی: ۸۶۱۵۸۳۳۳۸۱

۵۳۵۰۸۷۷۷-(۰۳۱) -۵۳۵۱۹۴۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۷۱۱۱

اصفهان – زیار – آبشار سوم شهرستان زیار میدان امام رضا خ امام خمینی پلاک ۷۸-۸۱۶۸۱-۱۲۹۶۳

کدپستی: ۸۱۶۸۱۱۴۳۶۱

۳۸۶۷۴۸۵۹-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۶

اصفهان – دهاقان – دهاقان انتهای خیابان بشارت

کدپستی: ۸۶۴۱۸۷۵۹۸۱

۵۳۳۳۸۱۳۳-(۰۳۱) -۵۳۳۳۸۱۴۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۷

اصفهان – سمیرم – خ قدس نرسیده به پمپ بنزین شهید طائی

کدپستی: ۸۶۶۱۷۶۳۸۸۳

۵۳۶۶۱۱۶۶-(۰۳۱) -۲۳۲۲۰۱۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۱۹۱۱۱

اصفهان – زیباشهر – شهرستان مبارکه – شهر مبارکه – بلوار شهید نیکبخت – مقابل پارک سوار

کدپستی: ۸۴۸۴۱۳۸۳۴۷

۵۲۵۴۵۰۷۰-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۴۲

اصفهان – فولادشهر – محله ب۲ خ شهید مطهری بالاتر از بانک ملت نبش خیابان ارس پلاک ۱۰۵۳

کدپستی: ۸۴۹۱۷۳۷۳۱۸

۵۲۶۴۵۶۹۱-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۱

اصفهان – شاهین شهر – خ مدرس – پ ۹۱

کدپستی: ۸۳۱۸۶۸۹۵۱۶

۴۵۲۹۰۷۰۰-۰۳۱-(۰۳۱) -۴۵۲۵۸۵۹۳-۰۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۲

اصفهان – شاهین شهر – شهر بلوار امام خمینی ، خیابان حافظ شمالی نبش فرعی یک

کدپستی: ۸۳۱۴۸۱۳۱۵۱

۴۵۲۴۵۸۵۰-(۰۳۱) -۴۵۲۴۷۱۶۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۵

اصفهان – کاشان – میدان شورا ابتدای بلوار شهیدان ستوده جنب درمانگاه نواب

کدپستی: ۸۷۱۴۸۴۷۱۸۴

۵۵۵۷۴۹۶۶-(۰۳۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۶

اصفهان – آران و بیدگل – ابوزید آباد-میدان امام حسین

کدپستی: ۸۷۴۸۱۱۵۱۴۷

۵۵۲۳۹۸۱۳-(۰۳۱) -۵۴۲۵۵۹۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۲۶

اصفهان – آران و بیدگل – خیابان شهدا – کوچه معراج ۱۴

کدپستی: ۸۷۴۱۶۷۴۱۹۶

۵۴۷۲۱۹۷۷-(۰۳۱) -۵۴۷۲۱۹۷۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۱۳

اصفهان – خوانسار – بلور معلم روبروی پمپ بنزین ط ۱ واحد ۳

کدپستی: ۸۷۹۱۶۴۳۳۶۶

۵۷۷۷۶۲۲۸-(۰۳۱) -۵۷۷۷۵۱۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۲۶

اصفهان – فریدونشهر – فریدونشهر بلوار پاسداران

کدپستی: ۸۵۹۱۷۶۸۹۵۸

۵۲۲۷۱۵۸-(۰۳۱) -۲۵۲۲۷۱۵۸

 

error: Content is protected !!