لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان ایلام

 

ایلام

 

 

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۱

ایلام – ایلام – انتهای خیابان رسالت – روبروی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی

کدپستی: ۶۹۳۱۹۶۷۹۸۵

۳۳۶۴۳۵۱-(۰۸۴) -۳۳۶۴۳۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۲

ایلام – ایلام – میدان شهید کشوری . بلوار شهید بهشتی . روبروی صداوسیما

کدپستی: ۶۹۳۱۱۶۳۳۸۵

۲۲۳۱۵۹۵-(۰۸۴) -۲۲۳۱۵۹۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۳

ایلام – ایلام – خیابان ۲۴ متری ولیعصر عج روبروی پست بانک

کدپستی: ۶۹۳۱۸۴۴۷۴۱

۳۳۳۳۶۴۳۴۰-(۰۸۴) -۳۳۳۳۶۴۳۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۵

ایلام – ایلام – پیام نور بلوار تعمیر کاری

کدپستی: ۶۹۳۱۱۳۶۶۱۵

۳۲۲۲۲۰۰۸-(۰۸۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۲

ایلام – دره شهر – کوی شهید مطهری –بلوار شهید فهمیده- جنب مسجد امیرالمؤمنین

کدپستی: ۶۹۶۱۹۴۴۴۸۹

۳۵۲۲۴۶۲۳-(۰۸۴) -۳۵۲۲۴۶۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۳

ایلام – شیروان و چرداول – سرابله -بلوار بسیج -روبروی سازمان تامین اجتماعی

کدپستی: ۶۹۵۱۹۴۳۸۱۸

۳۴۲۲۵۲۱۵-(۰۸۴) -۳۴۲۲۵۲۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۴

ایلام – دهلران – م انقلاب- خ وحدت پلاک ۱۰

کدپستی: ۶۹۸۱۶۱۵۱۸۴

۳۳۷۲۰۴۲۲-(۰۸۴) -۷۲۲۹۵۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۵

ایلام – آبدانان – خ ۲۲ بهمن – تقاطع ولی عصر

کدپستی: ۶۹۷۱۶۳۵۴۴۹

۳۳۶۲۷۸۶۶-(۰۸۴) -۳۳۶۲۷۸۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۶

ایلام – مهران – میدان امام بلوار جانبازان

کدپستی: ۶۹۹۱۶۳۱۱۵۴

۳۳۸۲۶۴۳۱-(۰۸۴) -۳۳۸۲۶۴۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۷

ایلام – ایوانغرب – چهار راه مالیات – خیابان شهید رجائی -جنب ضلع غربی فرمانداری

کدپستی: ۶۹۴۱۷۳۴۷۵۴

۲۳۲۳۳۱۹۹-(۰۸۴) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۲۱۱۱

ایلام – ملکشاهی – بلوار امام خمینی (ره) جنب مخابرات

کدپستی: ۶۹۹۷۱۳۸۳۵۳

۳۳۸۵۲۰۷۴-(۰۸۴) -۳۳۸۵۳۱۸۵

 

 

error: Content is protected !!