لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان بوشهر

 

 

بوشهر

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۱۱۳

بوشهر – بوشهر – خیابان امام خمینی (خیابان سنگی) روبروی مسجد توحید کوچه بانک انصار

کدپستی: ۷۵۱۴۷۶۴۳۱۳

۲۵۲۴۷۰۳-(۰۷۷) -۲۵۲۴۱۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۱۱۶

بوشهر – بوشهر – خیابان عاشوری روبروی حوزه بسیج خاتم الانبیاء طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل ابوالفضل

کدپستی: ۷۵۱۵۷۷۳۵۶۵

۳۳۳۲۳۰۱۶-(۰۷۷) -۳۳۳۲۳۰۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۱۱۷

بوشهر – بوشهر – خ مطهری روبروی سه راه هلالی

کدپستی: ۷۵۱۶۶۶۷۱۹۱

۳۳۵۴۲۸۲۱-(۰۷۷) -۲۵۴۰۸۸۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۱۱۸

بوشهر – بوشهر – بلوار سبز اباد روبروی تالار دریا دلان نبش کوچه مهر ۲

کدپستی: ۷۵۱۶۹۹۸۵۷۷

۳-۳۴۵۳۶۵۹-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۲۱

بوشهر – تنگستان – شهر اهرم – روبروی تامین اجتماعی

کدپستی: ۷۵۵۱۸۵۴۳۷۳

۵۲۲۲۶۹۷-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۲۲

بوشهر – دیر – بلوار شهید بهشتی – کوچه فروشگاه روژان

کدپستی: ۷۵۵۴۱۳۶۱۹۹

۳۵۴۲۷۰۰۱-(۰۷۷) -۳۵۴۲۷۰۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۲۵

بوشهر – جم – میدان امام حسین کوچه شهید شفیعی روبروی مسجد امام خمینی

کدپستی: ۷۵۵۸۱۶۶۳۶۶

۲۷۶۲۵۳۳۱-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۲۶

بوشهر – کنگان – بلوار امام خمینی .خیابان معلم فرعی ۱۰

کدپستی: ۷۵۵۷۱۷۸۹۴۵

۷۷۲۰۷۹۲-(۰۷۷) -۷۲۲۰۴۳۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۳۱

بوشهر – برازجان – خ جمهوری اسلامی روبروی کانون فاطمیه جنب رستوران توحید

کدپستی: ۷۵۶۱۶۵۳۹۵۷

۴۲۲۵۵۱۵-(۰۷۷) -۴۲۲۲۱۲۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۳۲

بوشهر – برازجان – خیابان دانش آموز جنب پارک دانش آموز

کدپستی: ۷۵۶۱۷۳۴۹۳۷

۳۴۲۲۱۶۵۴-(۰۷۷) -۳۴۲۲۱۲۹۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۱۷۷۳۳

بوشهر – دشتی – خورموج خیابان شهید مطهری خیابان شفیق

کدپستی: ۷۵۴۱۶۵۴۱۷۵

۳۵۳۲۱۱۳۷-(۰۷۷) -۳۵۳۲۱۶۸۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۲۱۱۱

بوشهر – گناوه – بلوار معلم

کدپستی: ۷۵۳۱۸۸۵۵۱۶

۳۳۱۴۸۲۶۶-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۲۷۲۸

بوشهر – عسلویه – جنب تامین اجتماعی

کدپستی: ۷۵۱۱۹۵۴۹۳۴

۲۷۲۶۴۲۶۵-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۲۷۲۹

بوشهر – گناوه – خ امام خمینی

کدپستی: ۷۵۳۱۸۵۶۶۱۵

۳۲۳۴۴۸۳-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۲۷۳۴

بوشهر – برازجان – چهارراه بازار ابتدای خ شریعتی

کدپستی: ۷۵۶۱۸۶۶۴۴۱

۳۴۲۲۲۶۰۲-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۴۷۵۳۱۱۱

بوشهر – کنگان – کنگان -بلوار امام خمینی -روبروی مصلی -ساختمان عکس باران-ط-۱

کدپستی: ۷۵۵۷۱۵۷۶۴۳

-۳۷۲۲۲۳۶۲-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۴۸۷۶۱۱۳

بوشهر – دیلم – بندر دیلم خ امام خمینی جنوبی روبروی مخابرات امام علی

کدپستی: ۷۵۳۶۱۳۵۶۴۵

۳۳۲۴۴۱۴۰-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۴۸۷۹۱۱۱

بوشهر – خارک – جزیره خارک.خ.شهرداری قدیم

کدپستی: ۷۵۴۶۱۷۵۴۶۱

۳۳۸۲۵۲۵۵-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۴۸۸۱۱۱۱

بوشهر – سعدآباد – چهار راه بخشداری ابتدای خیابان معلم ساختمان قبلی اداره پست

کدپستی: ۷۵۶۶۱۴۶۹۱۱

۳۴۸۳۲۶۲۶-(۰۷۷) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۷۴۸۸۳۱۱۱

بوشهر – دشتی – شهر کاکی -خیابان انقلاب کوچه بازار

کدپستی: ۷۵۴۵۱۴۴۷۵۲

۴۵۶۰-(۰۷۷) –

 

error: Content is protected !!