افزایش مقاومت بدن دربرابر آلودگی هوا با استفاده از این مواد (اینفوگراف)

آلودگی هوا بخش لاینفک کلانشهر ها است که در مقاطعی از سال گریبان شهروندان را می گیرد .مصرف مواد غذایی ، میوه و سبزیحات سرشار از ویتامین یکی از راه های افزایش مقاومت بدن در برابر آلودگی هوا است .

error: Content is protected !!