انجام ۱۳۰۰ عمل پیوند در دوران کرونا/ ۵ بیمارستان پیوند عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد علامه، با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۵ بیمارستان امام خمینی (ره)، سینا، شریعتی، فارابی و مرکز طبی کودکان، در زمینه پیوند عضو فعال است.

وی افزود: بیشتر فعالیت پیوندی که در هر کدام از این بیمارستان‌ها و در قسمت‌های مختلف پیوند انجام می‌شود، در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به تنهایی همه پیوندهایی که ما می‌توانیم داشته باشیم را انجام می‌دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره تعداد عمل پیوند در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: امسال با وجود بحران کرونا و ترس و نگران‌هایی که وجود داشت توانستیم ۱۳۰۰ عمل پیوند در دانشگاه انجام دهیم که مستلزم آن است که اعضای هیئت علمی و کارشناسان بتوانند بر مشکلات کرونا فائق آیند و جان بسیاری از هم وطنان را نجات دهند.

error: Content is protected !!