اهدای‌ اعضای جوان بابلی جان پنج بیمار را نجات داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل ، محمد جواد حقانی بایی پس از تصادف با موتور سیکلت به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و علی رغم تلاش پزشکان دچار مرگ مغزی شده بود.

پیکر این جوان حادثه دیده بعد از رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل و  اعضای بدنش شامل قلب و کبد، دو کلیه و پانکراس و نسوج به پنج بیمار در انتظار پیوند اهدا شد.

زنده‌ یاد حقانی‌بایی اهل روستای شهیدآباد بندپی غربی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه مازندران بود و اهدای اعضای بدن وی ششمین مورد ثبت شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال جاری محسوب می شود.

error: Content is protected !!