این ۷ ماده غذایی‌ را هرگز ۲ بار گرم نکنید

به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی ایران به تقاضای آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط چه باشد؟

رد فوری هرگونه مذاکره
بررسی تقاضا برای ورود عزتمندانه به مذاکره

0
error: Content is protected !!