بستری۱۴۹ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم/۲۱ نفر فوت کردند

به گزارشخبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۹۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک بهکرونا گفت: ۱۴۹ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۱۸ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۹۴۶ نفر مشکوک بهکرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۲۲ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ بیمار در اثرکرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۸۰۶ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۶۸۵ تست در استان مثبت بوده و ۳۳۰ هزار و۷۱۸ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.

error: Content is protected !!