بستری ۷۶ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم/ ۱۱ نفر فوت کردند

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۸۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک بهکرونا گفت: ۷۶ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۱۰ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۶۳۸ نفر مشکوک بهکرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۰۸ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را یک هزار ۲۲ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۲۷۹ تست در استان مثبت بوده و ۶۵۳ هزار و ۱۵۴ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.

error: Content is protected !!