بستری ۹۹ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم/ ۹ نفر فوت کردند

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۱۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک بهکرونا گفت: ۹۹ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۱۷ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۶۸۳ نفر مشکوک بهکرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۰۶ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۹ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را یک هزار ۳۶۴ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۳۰۹ تست در استان مثبت بوده و ۶۴۱ هزار و ۶۸۱ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.

error: Content is protected !!