بیمارستانهای خوی

بیمارستان های خوی

 

بیمارستان شهید مدنی خوی

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر

تلفن : ۶۲۵۳۲۲۲ ۴۳۳ ۹۸+

 


بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی خوی

آدرس : خوی – میدان فهمیده

تلفن : ۶۴۶۵۲۶۰ ۴۴۳ ۹۸+


بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

آدرس : خوی – میدان بسیج  – خیابان شهید منتظری

تلفن : ۶۳۳۲۱۱۲ ۴۴۳ ۹۸+


بیمارستان شهید مطهری

آدرس: خوی، خیابان قدس، بعد از میدان شهدا، کدپستی: ۵۴۸۱۶۱۳۴۶۱،

شماره تماس: ۰۴۴۴۷۲۵۰۳۳۳


بیمارستان امام خمینی

آدرس: خوی، خیابان مدرس، بعد از میدان ولایت، کدپستی: ۵۴۸۱۶۱۵۷۱۱،

شماره تماس: ۰۴۴۴۷۲۵۰۳۰۱


مرکز درمانی شهید فهمیده

آدرس: خوی، خیابان نمایشگاه، کدپستی: ۵۴۸۱۶۹۳۸۳۷،

شماره تماس: ۰۴۴۴۷۲۴۲۲۸۹


مرکز بهداشت شهرستان خوی

آدرس: خوی، خیابان انقلاب، کدپستی: ۵۴۸۱۶۳۴۱۸۱،

شماره تماس: ۰۴۴۴۷۲۳۲۱۷۴


مرکز بهداشت روستایی شهرستان خوی

آدرس: خوی، خیابان شهید باهنر، کدپستی: ۵۴۸۱۶۳۳۱۳۵،

شماره تماس: ۰۴۴۴۷۲۳۲۲۵۴

error: Content is protected !!