بیمارستانهای خوی

بیمارستان های خوی

 

بیمارستان شهید مدنی خوی

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر

تلفن : ۶۲۵۳۲۲۲ ۴۳۳ ۹۸+

 


بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی خوی

آدرس : خوی – میدان فهمیده

تلفن : ۶۴۶۵۲۶۰ ۴۴۳ ۹۸+


بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

آدرس : خوی – میدان بسیج  – خیابان شهید منتظری

تلفن : ۶۳۳۲۱۱۲ ۴۴۳ ۹۸+

error: Content is protected !!