بیمارستانهای نقده

بیمارستان های نقده

 

 

 

بیمارستان امام خمینی نقده

آدرس : نقده خیابان دانشگاه

تلفن : ۲۵ تا ۳۵۶۶۱۸۲۰ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان نبی اکرم اشنویه

آدرس : اشنویه – میدان انقلاب – بیمارستان اشنویه

تلفن : ۴۶۲۲۳۰۳ ۴۴۴ ۹۸+

error: Content is protected !!